Planowanie operacyjne – Gra symulacyjna

Planowanie operacyjne – Gra symulacyjna

Zarządzanie produkcją w praktyce to bardzo proste zadanie, o ile wizja i misja przedsiębiorstwa wyrażona jest w celach strategicznych, przełożonych na cele taktyczne i operacyjne oparte o potrzeby klienta. Każdy pracownik zna i realizuje z satysfakcją swoje zadania gdyż są współbieżne z ich celami.

Ale czy takie przedsiębiorstwa istnieją?

Oczywiście że nie. Ale to nie jest powód do zaprzestania działań doskonalących?

Od czego zacząć?

Od marzeń!

Od rozbudzenia w sobie pasji!

Od zapoznania się z możliwościami!

Od odpowiedzi na pytanie: jak określony plan działania wpływa na efektywność jego realizacji?

Oraz: co w produkcji jest najważniejsze?

W odpowiedzi na te pytania pomoże nam gra symulacyjna. W mikro skali będziemy obserwować wpływ naszych decyzji na realizacje postawionych celów. Będziemy mogli przetestować dużą ilość scenariuszy planowania dla różnych rodzajów produkcji. Dokładnie określając podstawowe cechy każdej z nich tj.:

 • Produkcja seryjna
 • Produkcja jednostkowa i jednostkowa powtarzalna
 • Maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych
 • Maksymalne skrócenie czasów dostawy do klienta
 • Systemy ssące
 • Przepływ jednej sztuki.

Z wykorzystaniem wykresu Gantta i tablicy magnetycznej zaplanujemy swoje działania by podczas symulacji sprawdzić ich skuteczność.

Rys. 1. Tablica magnetyczna do planowania produkcji.

Do porównania miedzy scenariuszami posłużą nam podstawowe dane:

 • Takt klienta
 • Czas cyklu
 • Czas przejścia
 • Ilość błędów
 • Wartość surowców, półproduktów i produktów w toku
 • Wartość dodana w produkcie gotowym
 • Ilość marnotrawstwa w procesie produkcyjnym.

Wykorzystując gotowe plansze będziemy mogli w prosty sposób przeprowadzić symulacje już przygotowanych scenariuszy i tworzyć nowe dla dowolnych.

Rys. 2. Plansza produkcyjna dla procesu 1

Dzięki symulacji będziemy w stanie zauważyć całość procesu produkcyjnego i role działów pośrednich, planowania, jakości, logistyki wewnętrznej i zewnętrznej. W prostych krokach odbędziemy podróż w świecie tworzenia planów i ich realizacji na drodze do doskonałości procesu produkcyjnego.

Jeśli jesteście zainteresowani symulacją zapraszam na szkolenie Planowanie operacyjne produkcji