.

Optymalna kontrola produkcji z aplikacją QDA w tle - case study

Optymalna kontrola produkcji z aplikacją QDA w tle - case study

Profil działalności

Firma z branży automotive zajmuje się projektowaniem i produkcją oryginalnych części układu jezdnego samochodów osobowych dla kluczowych producentów samochodów na całym świecie.

Cel wdrożenia

  • Podniesienie jakości wyrobów poprzez usprawnienie procesu kontroli. Było to konieczne ze względu na ogromną ilość sprawdzianów i przyrządów wykorzystywanych do kontroli przy każdym nowym projekcie.
  • Zredukowanie czasu potrzebnego do nadzoru i zarządzania planami inspekcji i ich zmian. Był to element, który pojawił się już w czasie opracowywania projektu.
  • Zwiększenie wiarygodności pomiarów poprzez eliminację wpływu pracownika i ręcznego zapisu wyników.
  • Przyspieszenie realizacji zleceń poprzez eliminację opóźnień pomiędzy kontrolą a raportami z produkcji.
  • Zapewnienie wymagań klientów oraz sprostanie ogólnemu podejściu do informatyzacji procesów produkcyjnych zgodnie z trendem Industry 4.0.

Wyzwanie

Wybrana firma zajmuje się projektowaniem i produkcją oryginalnych części układu jezdnego samochodów osobowych dla kluczowych producentów samochodów na całym świecie.

oprogramowanie QDA -przykład zapisu

Rys.1. Przykład zapisu ze sprawdzianów w oprogramowniau QDA9. 

Podjęte działania

Podczas wdrożenia została opracowana koncepcja umożliwiająca wykorzystanie każdej stacji komputerowej z aplikacją QDA-SPC do nadzoru i kontroli jednocześnie 12 produktów/sprawdzianów. Pozwoliło to znacznie ograniczyć koszty wdrożenia oraz osadzić całą kontrolę na hali produkcyjnej bez większych zmian w layoucie produkcji. Kolejnym etapem zrealizowanym była pilotażowa instalacja aplikacji QDA na jednym obszarze produkcyjnym. Pilotaż zakończył się sukcesem, a pracownicy pozytywni ocenili ergonomięm i pracę na aplikacji.
W trakcie pilotażu przy współpracy z centrum projektowym Klienta zostały ustalone i dobrane interfejsy dla wszystkich przyrządów pomiarowych, konieczna liczba licencji oraz zakres funkcji (analiz i raportów) oczekiwanych przez odbiorców. Po zakończeniu pilotażu podjęto decyzję o realizacji wdrożenia. Instalację i szkolenia użytkowników przeprowadzili nasi inżynierowie. W ramach wdrożenia Klient otrzymał 12 miesięczny kontrakt serwisowy SMA zawierający poza standardowym wsparciem technicznym, także dostawy aktualizacji oraz możliwość konsultacji merytorycznych zdziałem wdrożeń aplikacji TQMsoft.

Użyte aplikacje, hardware, usługi

Podczas wdrożenia zastosowano aplikację QDA9 renomowanej niemieckiej firmy QDA-Solutions oraz zestaw interfejsów opartych na multiplekserach firmy IBR. W ramach konfiguracji zostały przygotowane interfejsy obsługujące kilkanaście czujników jednocześnie. Każdy z czujników został zsynchronizowany z odpowiednimi charakterystykami bezpośredniow planie kontroli. 

Osiągnięte rezultaty

Klient po wdrożeniu zanotował znaczne przyspieszenie realizacji kontroli. Czas pojedynczego audytu został skrócony prawie o połowę (selekcja planu inspekcji, rejestracja danych, uzupełnienie raportów). Dzięki temu pracownicy mają więcej czasu na zadania produkcyjne. Rozwiązanie to umożliwiło sprostanie wysokim oczekiwaniom klienta końcowego co do częstotliwości i poziomu kontroli komponentów.

interfejs kontroli przez operatora

 

DZIAŁ ROZWIĄZAŃ INŻYNIERSKICH (APLIKACJE ORAZ SPRZĘT DO KONTROLI I OPTYMALIZACJI PRODUKCJI)

Marcin Herod
Dyrektor Działu Rozwiązań Inżynierskich
☎ tel. 12 397 18 80, kom. 695 844 804

Maciej Nowak
Menadżer ds. Rozwiązań Inżynierskich
☎ tel. 12 397 18 79, kom. 695 580 081
✉ email: wdrozenia@tqmsoft.eu

Mateusz Figarski
Specjalista ds. Rozwiązań Inżynierskich
☎ tel. 12 379 30 23, kom. 695 850 104
✉ email: wdrozenia@tqmsoft.eu