.

ZATWIERDZENIE PROCESU PRODUKCYJNEGO I WYROBU (PPA) WG VDA 2 2020

ZATWIERDZENIE PROCESU PRODUKCYJNEGO I WYROBU (PPA) WG VDA 2 2020

Procedura akceptacji procesu produkcyjnego i produktu PPA ma zastosowanie dla produktów gotowych, części zamiennych, części nieobrobionych, materiałów do produkcji oraz oprogramowania (SW) jako produkt i/lub część składowa produktu. Jest to ważne dla nowych części, zmian, ale i w sytuacji ponownego użycia czy specyficznych wymagań klienta.

Organizacja zawsze realizuje wewnętrzną procedurę PPA, która obejmuje zatwierdzenie procesu produkcyjnego i zatwierdzenie produktu.

Zewnętrzna procedura PPA obejmuje przygotowanie i przekazanie dokumentacji wraz z próbkami klientowi. Po przedłożeniu pozostaje czekać na jego decyzję. Według poprzedniej wersji VDA 2 2012 klientowi przedstawiano próbki i dokumentację zgodnie z jednym ze stopni udokumentowania 0-1-2-3. I tu mamy istotna zmianę. 23 elementy zostały zastąpione 49 dowodami, z których każdy ma jeden ze statusów:

  • realizacja, dokumentowanie i przechowywanie przez organizację (w razie potrzeby do wglądu przez klienta),
  • przedłożenie do klienta,
  • uzgodnienie pomiędzy organizacją i klientem, kiedy minimalny zakres jest przekraczany.

Przykładowe nowości w dokumentacji PPA to dodatkowe dokumenty w zakresie zatwierdzonych zmian w projekcie, czystość techniczna, dokumentacja uzgodnień zarządzania reklamacjami i analizy wad z rynku FFA, dokumentacja uzgodnień w zakresie kontroli wymiarowej i badania funkcjonalności, czy wreszcie cały blok dowodów dla oprogramowania.

Zmiany (wyrób, proces produkcyjny, zmiana lokalizacji) muszą być uruchomiane we współpracy z klientem zgodnie z matrycą zdarzeń inicjujących Trigger Matrix lub w oparciu o dodatkowe uzgodnienia z klientem. Organizacja ocenia wpływ na proces produkcyjny i jego wydajność i razem z klientem decydują o potrzebie wspólnej kontroli procesu produkcyjnego

Nowe rozwiązania konstrukcyjne samochodów, ugruntowanie pozycji samochodów hybrydowych PHEV, pojawienie się samochodów elektrycznych EV oraz zbliżająca się era samochodów autonomicznych AV, to wszystko spowodowało przyjęcie zasad postępowania z częściami E/E Electric/ Electronic w oparciu o regulacje Niemieckiego Stowarzyszenia Producentów Elektrycznych i Elektronicznych ZVEI

 

Produkty E/E maja być zdolne do działania bez wprowadzania niedopuszczalnych zakłóceń elektromagnetycznych do innych urządzeń, ich specyfikacje obejmują: 

  • bezpieczeństwo elektryczne/wysokiego napięcia,
  • kompatybilność elektromagnetyczną (EMC).

Podsumowując zadaniem organizacji jest kontrola procesu produkcyjnego pod względem uzgodnionej zawartości i przeprowadzenie własnej, wstępnej oceny. Klient decyduje czy chce uczestniczyć w tej ocenie, aby przedstawić wspólne wyniki. W tym procesie należy uwzględnić warianty produktu, kiedy istnieją oraz koncepcje narzędzi np. formy pojedyncze/ z wieloma gniazdami. W tym wszystkim nie można zapomnieć, że brak decyzji klienta oznacza, że procedura PPA nie została zakończona i organizacja nie może dostarczać swoich produktów.

Zapraszamy na szkolenie:

Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu (PPA) wg VDA 2 2020