.

Auto-kalibracja jak często ją wykonywać?

Auto-kalibracja jak często ją wykonywać?

Proces auto-kalibracji jest niezbędnym procesem do utrzymania zakładanej / wymaganej dokładności urządzenia pomiarowego w trakcie jego użytkowania. Najczęściej zadawanym pytaniem jakie sobie zadajemy to jak często powinniśmy ją przeprowadzać. Zbyt rzadko przeprowadzona będzie skutkowała utratą dokładności – zbyt częstą stratę czasu pracownika. Kluczowe staje się odnalezienie optymalnego czasu.

 Praktycznym podejściem do jego określenia jest wykorzystanie części MSA (Measurement System Analysis – Analiza Systemu Pomiarowego) – Type 1 (Procedura pierwsza) tj. 50_krotnego pomiaru wzorca.  Wyznaczenie i zobrazowanie wskaźnika rozrzutu cg pozwoli w zaobserwować po jakim czasie nastąpi „pogorszenie” wyników pomiarowych. Będzie to jedna z danych do określania interwału czasowego pomiędzy kolejnymi auto-kalibracjami.

Poniżej przedstawiono w MiniTab przykładową analizę Type 1 dla parametru Lighntess.

 

Już na pierwszy „rzut” można zaobserwować zmniejszenie dokładności urządzenia po wykonaniu 18 pomiarów. Kolejna strata obserwowana jest po wykonaniu 25 pomiarów.

Analiza ta pozwala również poznać charakter pracy urządzenia jak również czynniki środowiskowe wpływające na dokładność prowadzonych pomiarów.

Wyżej wymienione informacje w połączeniu ze znajomością zjawisk fizycznych wpływających na prowadzone pomiary pozwolą Nam w sposób bardziej świadomy szacować interwał czasowy pomiędzy poszczególnymi auto-kalibracjami.