.

Cisi zabójcy

Cisi zabójcy

W ramach Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2021, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – ostrzega:

„Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są jednymi z najczęstszych dolegliwości związanych z pracą. W całej Europie dotykają one milionów pracowników i kosztują pracodawców miliardy euro…”

Co z tym zrobić?

Problemy te są skutkiem długotrwałego oddziaływania czynników niekorzystnych na człowieka podczas jego pracy. Przebywanie w jednej pozycji dłuższy czas oraz mały zakres ruchu z dużą ich powtarzalnością. Praca powyżej linii serca lub poniżej linii kolan, jak i nieprawidłowe podnoszenie i przenoszenie ciężarów. Odczuwalne dolegliwości pojawiają się w ostatniej fazie zaburzenia i mogą być już nieodwracalne. Długotrwała, bolesna terapia nie gwarantuje powrotu do zdrowia i niestety trzeba ją okresowo powtarzać. Schorzenia te najczęściej nie powodują wcześniejszej utraty życia ale sprzyjają znacznemu pogorszeniu jego warunków i straty dużej części dochodów. Taka sytuacja to jak pobyt w więzieniu z odroczonym terminem wyroku śmierci.

Pracodawco już dzisiaj powinieneś działać!

Przeciwdziałanie niekorzystnym czynnikom wywołującym schorzenia układu ruchu należy rozpocząć od rozpoznania jego źródeł. Należy wypracować i wdrożyć zmiany organizacyjnotechnicznych lub wprowadzić ćwiczenia korygujące w całej Twojej organizacji .

Rozpocznij od szkoleń pro ergonomicznych. Dalszych wskazówek, odpowiedzi na pytania i wątpliwości udzielimy na szkoleniu: