Szkolenia dofinansowane

Poniżej przedstawiamy dwa źródła, z których możliwe jest uzyskanie dofinansowania na szkolenia realizowane przez firmę TQMsoft.

 

 

SZKOLENIA DOFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ:

Jeżeli są Państwo zainteresowani podniesieniem kompetencji swoich oraz pracowników w oparciu o nasze szkolenia, już teraz zapraszamy do skorzystania z dofinansowania jakie daje system Podmiotowego Finansowaniu Usług Rozwojowych, w oparciu o Bazę Usług Rozwojowych (BUR), utworzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP): www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), pracowników tychże przedsiębiorstw oraz osób pracujących na własny rachunek. Wysokość dofinansowania to 50%-80% na realizację dowolnego szkolenia z oferty TQMsoft.

PROCES UZYSKANIA DOFINANSOWANIA:

 1. Zarejestruj się w BUR www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
 2. Wybierz dowolne szkolenie: szkolenia TQMsoft w BUR.
 3. Samodzielnie złóż u Operatora w Twoim województwie dokumenty zgłoszeniowe i po ich pozytywnej weryfikacji podpisz umowę.
 4. Skorzystaj z wybranego szkolenia.
 5. Wypełnij ankietę poszkoleniową w PARP.
 6. Złóż u Operatora wymagane dokumenty rozliczające usługę i otrzymaj refundację w ustalonej wcześniej wysokości.

TQMsoft może pomóc w wyborze szkoleń oraz zaoferować atrakcyjne warunki ich realizacji. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Lista operatorów obsługujących poszczególne województwa:

 

 

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 

Inwestowanie w rozwój pracowników stało się standardem dla przedsiębiorstw, które postawiły na ciągłe doskonalenie. Dobrze wyszkolony, kompetentny pracownik, angażujący się w działalność firmy to symbol jej sukcesu. Z pomocą dla przedsiębiorstw przychodzi Krajowy Fundusz Szkoleniowy, którego celem jest dofinansowanie kształcenia pracowników z inicjatywy pracodawcy. Więcej informacji o Krajowym Funduszu Szkoleniowym znajduje się tutaj. Firma TQMsoft wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych co oznacza, że pracodawca może starać się o dofinansowanie na nasze szkolenia w ramach KFS.

KIEDY MOŻNA STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH  KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO?

 • Jeśli jesteś pracodawcą, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika.
 • Jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym na dowolnym rodzaju umowy i w dowolnym wymiarze godzin (pełen etat lub część etatu) i chcesz zrealizować wybrane szkolenie w ramach rozwoju zawodowego w swojej branży.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

 • Mikroprzedsiębiorstwa - 100% dofinansowania.
 • Pozostałe firmy - 80% dofinansowania.
 • Kwota przyznana na szkolenia dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIA W TQMsoft?

 1. Wybierasz szkolenia z oferty TQMsoft
 2. Pracodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie, który należy pobrać i złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Powiatowy urząd pracy rozpatruje wniosek i udziela odpowiedzi w ciągu 30 dni.
 4. Pozytywnie rozpatrzony wniosek jest równoznaczny z zawarciem z pracownikiem umowy określającej prawa i obowiązki stron.

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.

Jeśli nie ma Karty Usługi danego terminu szkolenia w BUR, napisz do nas, w kilka chwil dodamy usługę.

Szkolenia on-line

W naszej ofercie pojawiły się również szkolenia on-line, prowadzone w formie wideokonferencji przez Trenerów-praktyków.

Teraz można także otrzymać dofiansowanie na szkolenia on-line. Wystarczy postępować jak w przypadku szkoleń stacjonarnych. 

Otrzymaj dofinansowanie na szkolenie on-line!