Ilustracja szkolenia: Analiza błędu ludzkiego- szkolenie online

Analiza błędu ludzkiego- szkolenie online

Cele szkolenia

Poznanie zagadnień i poszerzenie wiedzy z zakresu:

 • wybranych metod analizy zagrożeń w procesie produkcji,
 • analizy niezawodności HRA (Human Reliability Assesstment),
 • odstawowych technik zapobiegania błędom ludzkim.
Dostępna wersja stacjonarna - ABL

Termin i miejsce

 • 4 - 5 maja 2021
  do rozpoczęcia pozostało 15 dni
  Online

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

ABL-ONL

Program i ćwiczenia

1.  Błąd ludzki.

 • 1.1.  Dlaczego się nim zajmujemy?
 • 1.2.  Możliwe powody błędów ludzkich: zmęczenie, problemy osobiste i zawodowe, choroba, brak lub niedostateczne szkolenie, brak zaangażowania w pracę, niewłaściwe stanowisko pracy, brak lub niejednoznaczne standardy pracy.
 • 1.3.  Analiza błędu ludzkiego w otoczeniu innych analiz i procesów.

2.  Analiza błędu ludzkiego.

 • 2.1.  Wprowadzenie.
 • 2.2.  Etapy analizy błędu ludzkiego.

3.  Wywiad z pracownikiem.
4.  Plan działań.
5.  Narzędzia jakości w analizie błędu ludzkiego.
6.  Ćwiczenia.

  Ćwiczenia:

 • Wybrane metody analizy zagrożeń w procesie produkcji – identyfikowanie najbardziej zagrożonych operacji.
 • Analiza niezawodności HRA (Human Reliability Assesstment).
 • Podstawowe techniki zapobiegania błędom ludzkim.
 • Podstawowe błędy przy analizie stanowisk pracowniczych pod katem możliwości popełnienia błędu ludzkiego.
 • Dobre praktyki wdrażania narzędzi prewencyjnych na wypadek popełnienia błędu ludzkiego.

Adresaci

 • osoby związane z usprawnieniami procesów, analizą problemów, obsługą reklamacji, zarządzaniem personelem (również spoza branży automotive),
 • menedżerowie,
 • inżynierowie,
 • specjaliści ds. jakości, produkcji, procesu,
 • pracownicy działów: HR, BHP.

Opinie uczestników

Ciekawe przemówienie, dużo nowych informacji. Duże doświadczenie trenera, fajna atmosfera, Jasność treści, prostota w używaniu programu zoom. Bogaty program szkolenia, prezentacja trenera. Wysoka jakość prowadzenia, pozytywny odbiór, interesujące zagadnienia. Dobra jakość audio, video. Miła atmosfera. System ZOOM rzeczywiście daje wystarczające możliwości do prowadzenia tego typu szkolenia. Jednoznacznie wskazane dla kogo jest dedykowane szkolenie - WAŻNE nie tylko dla KJ, ale też dla tych, których problemy dotykają. Nawet dla operatów, którzy mogą, a nawet powinni być członkami zespołów.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.