Ilustracja szkolenia: Analiza FMEA dla procesów produkcyjnych – szkolenie dla kierownictwa –szkolenie online

Analiza FMEA dla procesów produkcyjnych – szkolenie dla kierownictwa –szkolenie online

Cele szkolenia

·     Przedstawienie możliwości PFMEA i potencjalnych korzyści dla firmy i jej kierownictwa, wynikających z jej stosowania.

·      Zrozumienie podstaw metodyki FMEA na przykładzie PFMEA.

·      Poznanie możliwych strategii ciągłego doskonalenia (redukcji ryzyka) możliwych do realizacji w ramach FMEA w sposób pozwalający na ocenę ich przydatności dla firmy.

·      Zainspirowanie metodą PFMEA w kierunku doskonalenia innych procesów (np. logistycznych).

·      Uzasadnienie popularności PFMEA jako metody najczęściej wymaganej wobec dostawców w celu uzyskania ciągłego doskonalenia (redukcji ryzyka) w ich procesach produkcyjnych.

·      Omówienie potrzebnych zasobów i roli kierownictwa w organizacji pracy zespołów FMEA.

Termin i miejsce

Czas trwania

2 dni po 4 godz.

Symbol szkolenia

PFMEA-K-ONL

Program i ćwiczenia

· Krótko o historii metody – jej c.v. i referencje. Wytyczne dobrych praktyk (AIAG / VDA / SAE / AS).


· Cele FMEA – analiza ryzyka czy zarządzanie ryzykiem ?


· Cele FMEA – redukcja kosztów jakości, ale nie za darmo – jak uzasadnić, że się opłaca ?


· Rodzaje FMEA – czym się różnią: FMEA konstrukcji (DFMEA), procesu (PFMEA), logistyki (LFMEA) i maszyny (MFMEA) ?


· Wymyślamy FMEA – dyskusja strategii doskonalenia procesu – czy „ppm” lub Pareto wad mówi całą prawdę ?
Czy wskaźnik RPN dobrze opisuje ryzyko ?


· Koncepcja „generic FMEA” – jak szybko i skutecznie uczyć się na błędach z poprzednich projektów ?


· Koncepcja „trzech kroków FMEA” – jak szybko uzyskać pierwsze efekty ?


· Organizacja analizy PFMEA, dokumenty wejściowe (schemat blokowy procesu, historia problemów), niezbędne zasoby, rola i skład zespołu, rola kierownictwa.


· Raporty PFMEA dla kierownictwa: stan ryzyka w procesie, trafność strategii doskonalenia jakości (redukcji ryzyka) – macierze ryzyka, histogramy, Pareto, rankingi zagrożeń.


· Inne korzyści - powiązania PFMEA z innymi zadaniami / metodami (wg zainteresowań Uczestników): tworzenie Planów Kontroli, planowanie szkoleń dla osób związanych z procesem, auditowanie procesu wg koncepcji „Reverse PFMEA”, nadzorowanie procesu - SPC, eksperymentowanie - DOE, planowanie analiz zdolności systemów pomiarowych - MSA, monitorowanie ryzyka w przypadku zmian / odchudzania procesów (Lean), poszukiwanie rozwiązań problemów: Poka-Yoke, TRIZ.Miniwarsztaty (wg zainteresowań Uczestników):


· Projektowanie trafnych działań projakościowych, prewencja a detekcja.


· Elementy zarządzania procesem wykonywania PFMEA – procedura.


· Elementy zarządzania procesem wykonywania PFMEA – „part family PFMEA”.


· Redukcja wadliwości wg ppm / wg zasady Pareto a wg PFMEA – porównanie.


· PFMEA jako podstawa planowania szkoleń dla pracowników.


· Raportowanie stanu ryzyka w procesie.

Czas trwania: 8h lub 2 x 4h

Adresaci

·      Przedstawiciele kierownictwa i najwyższego kierownictwa, decydujący o zakresie stosowania FMEA i przeznaczanych na to zasobach.


·      Dyrektorzy produkcji, dyrektorzy jakości.


Spoza najwyższego kierownictwa:


·      Osoby odpowiedzialne za ciągłe doskonalenie procesów.


·      Osoby odpowiedzialne za projekty wdrożeń nowych wyrobów.


·      Osoby odpowiedzialne za jakość dostawców.


·      Osoby decydujące o realizacji projektów Six-Sigma.

Opinie uczestników

Podoba mi się szkolenie na MsTeams, dobra jakość obrazu i dźwięku.
Interakcja, ciekawe przykłady prowadzącego, obszerna wiedza prowadzącego.
Elastyczność trenera, ciekawe stosowane ankiety w trakcie szkolenia oraz wnioski, ciekawostki z wdrożenia, łatwy dostęp online, dobrze przygotowane materiały, szkolenie ze zrozumieniem, konkretne, atrakcyjne prezentacja i miła atmosfera na ZOOM, ciekawe przykłady, świetna komunikacja.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.


Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.


Materiały dostępne w wersji elektronicznej.