Ilustracja szkolenia: Analiza FMEA procesów nieprodukcyjnych

Analiza FMEA procesów nieprodukcyjnych

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

0%

Czas trwania

2 dni po 6 godz.

Symbol szkolenia

NFMEA

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek