Ilustracja szkolenia: Analiza FMEA procesów produkcyjnych (PFMEA) wg wytycznych branży motoryzacyjnej- szkolenie online

Analiza FMEA procesów produkcyjnych (PFMEA) wg wytycznych branży motoryzacyjnej- szkolenie online

Termin i miejsce

 • 19 - 21 sierpnia 2020
  do rozpoczęcia pozostało 7 dni
  Online
 • 21 - 23 września 2020
  do rozpoczęcia pozostało 40 dni
  Online
 • 5 - 7 października 2020
  do rozpoczęcia pozostało 54 dni
  Online
 • 4 - 6 listopada 2020
  do rozpoczęcia pozostało 84 dni
  Online

Symbol szkolenia

PFMEA-P-AV-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1

8.30 – 16.30

8.30 – 9.00

Rozpoczęcie (test łączności, kontrola obecności, zasady)

9.00 – 10.00

Sesja A – wprowadzenie.

 • FMEA – wstęp (cele, historia, dane we/wy, DFMEA a PFMEA),
 • organizacja PFMEA wg AIAG&VDA (5T: cele, czas, uczestnicy, zadania, metodyka), koncepcja bazowego (Foundation / Part Family) FMEA.

10.00 – 10.30

Przerwa

10.30 – 12.00

Sesja B – ćwiczenie grupowe.

 • Analiza przykładu – „wymyślamy PFMEA”.

12.00 – 12.15

Przerwa krótka

12.15 – 13.00

Sesja C – warsztat.

 • Fazy PFMEA.
 • Ustalenie zakresu projektu, podział zadań.
 • Faza 1 – planowanie i przygotowanie.

13.00 – 13.45

Przerwa długa

13.45 – 15.00

Sesja D1 – warsztat.

 • Faza 2 – wprowadzenie.
 • Faza 2 – analiza struktury.

15.00 – 15.15

Przerwa krótka

15.15 – 15.45

Sesja D2 – warsztat.

 • Faza 2 – analiza struktury c.d.

15.45 – 16.00

Przerwa krótka opcjonalna

16.00 – 16.30

Podsumowanie, informacja zwrotna  od Uczestników.

Dzień 2

8.30 – 16.30

8.30 – 9.00

Rozpoczęcie (test łączności, kontrola obecności)

9.00 – 10.00

Sesja E – warsztat.

 • Faza 1, faza 2 – powtórka dnia 1.
 • Faza 3 – wprowadzenie.
 • Faza 3 – analiza funkcji.

10.00 – 10.30

Przerwa

10.30 – 12.00

Sesja F – warsztat.

 • Faza 3 – analiza funkcji.

12.00 – 12.15

Przerwa krótka

12.15 – 13.00

Sesja G – warsztat.

 • Faza 4 – wprowadzenie.
 • Faza 4 – „Focus Element” w PFMEA – ćwiczenie.
 • Faza 4 – analiza wad.

13.00 – 13.45

Przerwa długa

13.45 – 15.00

Sesja H – warsztat.

 • Faza 4 – analiza wad.

15.00 – 15.15

Przerwa krótka

15.15 – 15.45

Sesja I1 – warsztat

 • Faza 5 – wprowadzenie.
 • Faza 5 – analiza ryzyka: działania prewencyjne / detekcyjne, wskaźniki ryzyka.

15.45 – 16.00

Przerwa krótka opcjonalna

16.00 – 16.30

Sesja I2 – warsztat

 • Faza 5 – analiza ryzyka: działania prewencyjne / detekcyjne, wskaźniki ryzyka (c.d.).
 • Informacja zwrotna od Uczestników.

Dzień 3

8.30 – 16.30

8.30 – 9.00

Rozpoczęcie (test łączności, kontrola obecności)

9.00 – 10.00

Sesja J – warsztat.

 • Fazy 1÷5 – powtórka dnia 1 i 2.
 • Faza 5 – analiza ryzyka: działania prewencyjne / detekcyjne, wskaźniki ryzyka (c.d.).

10.00 – 10.30

Przerwa

10.30 – 12.00

Sesja K – warsztat.

 • Formularze PFMEA – wprowadzenie.
 • Transfer analizy z drzewa (struktury / funkcji / wad) do formularza PFMEA.

12.00 – 12.15

Przerwa krótka

12.15 – 13.00

Sesja L – warsztat.

 • Faza 6 – wprowadzenie.
 • Faza 6 – optymalizacja.

13.00 – 13.45

Przerwa długa

13.45 – 15.00

Sesja M – warsztat.

 • Faza 6 – optymalizacja (c.d.).

15.00 – 15.15

Przerwa krótka

15.15 – 15.45

Sesja N – warsztat

 • Faza 7 – wprowadzenie.
 • Faza 7 – dokumentacja.

15.45 – 16.00

Przerwa krótka opcjonalna

16.00 – 16.30

Zakończenie:

 • Podsumowanie.
 • Ciąg dalszy PFMEA, inne rodzaje FMEA (DFMEA, LFMEA, MFMEA) – dyskusja.
 • Informacja zwrotna od Uczestników.

Adresaci

 • Liderzy, moderatorzy, członkowie zespołów PFMEA.
 • Osoby prowadzące projekty wdrożeń nowych wyrobów.
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie jakości, APQP.
 • Inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości, auditorzy wewnętrzni.
 • Osoby realizujące audity jakości u dostawców, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów SQA (Supplier Quality Assurance), SQD (Supplier Quality Development).
 • Osoby odpowiedzialne za jakość w przedsiębiorstwie.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

 • Tworzyć drzewo struktury wyrobu i procesu (Structure Tree) dla potrzeb PFMEA, korzystając ze schematu blokowego procesu.
 • Opracowywać drzewo funkcji (Function Tree) z uwzględnieniem wymagań jakościowych, w tym charakterystyk specjalnych.
 • Opracowywać drzewo wad (Failure Tree).
 • Identyfikować działania prewencyjne i detekcyjne oraz przypisywać je do zagrożeń zidentyfikowanych w drzewie wad (Failure Tree).
 • Przenosić informacje zawarte w drzewie struktury, drzewie funkcji i drzewie wad do arkusza PFMEA.
 • Wypełniać arkusz PFMEA w sposób bezpośredni (nie poprzez drzewa struktury, funkcji, wad).
 • Szacować ryzyko za pomocą wskaźników Severity, Occurrence, Detection.
 • Określać priorytety dla działań zapobiegawczych (AP – Action Priority).
 • Planować działania zapobiegawcze i dokumentować je w arkuszu PFMEA, do etapu ich realizacji i szacowania ryzyka.
 • Dokumentować w arkuszu PFMEA wykonane działania, ponownie szacować i oceniać ryzyko.

Uczestnik dowiaduje się:

 • Jakie są zalecenia wytycznych AIAG & VDA w odniesieniu do siedmioetapowej realizacji procesu PFMEA.
 • Jakie są oczekiwane zasoby na realizację PFMEA, za co, wg wytycznych AIAG&VDA, odpowiada kierownictwo.
 • W jaki sposób analiza PFMEA wiąże się z zagadnieniem kosztów jakości (COQ – Costs of Quality, COPQ – Costs of Poor Quality).
 • Na czym polega różnica pomiędzy wykonywaniem analizy PFMEA z użyciem graficznej reprezentacji procesu i zagrożeń (drzewo struktury, funkcji, wad) a wykonywaniem analizy bezpośrednio w arkuszu PFMEA.
 • Jak używać tabele wspomagające szacowanie wskaźników Severity, Occurrence, Detection.
 • Jak podejmować decyzje co do oceny (akceptacji) ryzyka i określania priorytetów dla działań zapobiegawczych.
 • Na czym polega etap optymalizacji procesu oparty o koncepcję priorytetu działań (AP – Action Priority).
 • W jaki sposób inne narzędzia mogą wspierać etap optymalizacji (DOE, SPC, TRIZ, „mistake/error proofing”).
 • Jakie informacje z PFMEA przechodzą do planów kontroli.
 • Jakie są zalecenia wytycznych AIAG&VDA w zakresie ich wdrażania.

Zastosowanie

Uwaga:

·    Tematem warsztatów może być proces/wyrób realizowany w firmie reprezentowanej przez Uczestników.
W przypadku zainteresowania taką tematyką warsztatu zalecany jest wcześniejszy kontakt z Działem Szkoleń TQMsoft w celu ustalenia zakresu z trenerem.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.