Cele szkolenia

1. Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy Uczestnika w zakresie przedmiotu szkolenia.
2. Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.

Termin i miejsce

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Symbol szkolenia

PFMEA-W

Program i ćwiczenia

1.Przypomnienie zasad wypełniania arkusza FMEA.
2. Nowe skale ocen ryzyka wg QS 9000 – FMEA 4th Edition.

Ćwiczenia:

 • Typowe błędy i niejednoznaczności w PFMEA.
 • Dobry schemat blokowy procesu i macierz charakterystyk jako ułatwienie dla PFMEA.
 • Identyfikacja potencjalnych skutków wady.
 • Identyfikacja charakterystyk specjalnych.
 • Wykorzystanie danych wejściowych (DFMEA, zdolność procesu, reklamacje, ppm, itp.).
 • PFMEA dla operacji nie technologicznych (odbioru dostawy, pobrania, ustawienia, przemieszczenia, oznaczenia, itp.).
 • FMEA dla operacji kontrolnej (wejściowej, samokontroli, końcowej, itp.), FMEA dla operacji kontrolnej (wejściowej, samokontroli, końcowej, itp.).
 • Ocena wskaźnikowa: Z (Sev), C (Occ), W (Det).
 • Ocena ryzyka a doskonalenie procesu poprzez detekcję i prewencję.
 • Strategie redukcji ryzyka, priorytetyzacja zagrożeń dla wdrażania działań zapobiegawczych.
 • Graficzna analiza wyników FMEA, raportowanie efektów redukcji ryzyka – Pareto, histogram, macierz ryzyka.
 • Opracowywanie Planu Kontroli na podstawie PFMEA, zapewnienie zgodności (formularze), dwukierunkowe aktualizacje.

Przeczytaj także artykuł: Jakie zmiany wprowadza nowy podręcznik FMEA?

Adresaci

 • Liderzy i członkowie zespołów FMEA zajmujących się procesami produkcyjnymi,
 • osoby realizujące audity jakości u dostawców,
 • osoby odpowiedzialne za jakość dostawców,
 • osoby odpowiedzialne za jakość w przedsiębiorstwie, pracownicy działów jakości.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • Zwiększenie biegłości w zakresie prowadzenie analiz FMEA dla procesów produkcyjnych.
 • Zaawansowane wykorzystanie metody skutkujące większą efektywnością działań prewencyjnych w procesach produkcyjnych.
 • Uświadomienie związków FMEA z innymi obszarami SZJ w obszarze produkcji.
 • Eliminacja typowych błędów popełnianych w analizach.
 • Poznanie trudniejszych i mniej typowych przypadków analiz FMEA.
 • Możliwość skorzystania z konsultacji z trenerem w zakresie problemów związanych z prowadzonymi w przedsiębiorstwie analizami FMEA.
 • Możliwość zapoznania się z podejściem prezentowanym przez Uczestników z różnych firm produkcyjnych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek