Cele szkolenia

1. Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy Uczestnika w zakresie przedmiotu szkolenia.
2. Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.

Termin i miejsce

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Symbol szkolenia

PFMEA-W

Program i ćwiczenia

Program szczegółowy:
• Przypomnienie zasad wypełniania arkusza FMEA,
• Nowe skale ocen ryzyka wg QS 9000 – FMEA 4th Edition.

Ćwiczenia*
• Typowe błędy i niejednoznaczności w PFMEA,
• dobry schemat blokowy procesu i macierz charakterystyk jako ułatwienie dla PFMEA,
• Identyfikacja potencjalnych skutków wady,
• Identyfikacja charakterystyk specjalnych,
• Wykorzystanie danych wejściowych (DFMEA, zdolność procesu, reklamacje, ppm, itp.),
• PFMEA dla operacji nie technologicznych (odbioru dostawy, pobrania, ustawienia, przemieszczenia, oznaczenia, itp.),
• PFMEA dla operacji kontrolnej (wejściowej, samokontroli, końcowej, itp.),
• Ocena wskaźnikowa: Z (Sev), C (Occ), W (Det),
• Ocena ryzyka a doskonalenie procesu poprzez detekcję i prewencję,
• Strategie redukcji ryzyka, priorytetyzacja zagrożeń dla wdrażania działań zapobiegawczych,
• Graficzna analiza wyników FMEA, raportowanie efektów redukcji ryzyka – Pareto, histogram, macierz ryzyka,
• Opracowywanie Planu Kontroli na podstawie PFMEA, zapewnienie zgodności (formularze), dwukierunkowe aktualizacje.

Adresaci

• Liderzy i członkowie zespołów FMEA zajmujących się procesami produkcyjnymi,
• osoby realizujące audity jakości u dostawców, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców,
• osoby odpowiedzialne za jakość w przedsiębiorstwie, pracownicy działów jakości.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

• Zwiększenie biegłości w zakresie prowadzenie analiz FMEA dla procesów produkcyjnych,
• Zaawansowane wykorzystanie metody skutkujące większą efektywnością działań prewencyjnych w procesach produkcyjnych,
• Uświadomienie związków FMEA z innymi obszarami SZJ w obszarze produkcji,
• Eliminacja typowych błędów popełnianych w analizach,
• Poznanie trudniejszych i mniej typowych przypadków analiz FMEA,
• Możliwość skorzystania z konsultacji z trenerem w zakresie problemów związanych
z prowadzonymi w przedsiębiorstwie analizami FMEA,
• Możliwość zapoznania się z podejściem prezentowanym przez Uczestników z różnych firm produkcyjnych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek