Ilustracja szkolenia: Analiza FMEA procesów - wg AIAG i VDA z wykorzystaniem oprogramowania IQ-RM Apis- szkolenie online

Analiza FMEA procesów - wg AIAG i VDA z wykorzystaniem oprogramowania IQ-RM Apis- szkolenie online

Cele szkolenia

 1. Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy Uczestnika w zakresie przedmiotu szkolenia.
 2. Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.
Dostępna wersja stacjonarna - PFMEA-APIS

Termin i miejsce

Czas trwania

2 dni po 6 godz.

Symbol szkolenia

PFMEA-APIS-ONL

Program i ćwiczenia

Wprowadzenie do analizy FMEA wg wytycznych VDA 4.2

 • przypomnienie faz PFMEA wg VDA:  Definicja, Analiza, Plan działań, Implementacja, Komunikacja (Definition, Analysis, Measures Decision, Implementation, Communication - DAMIC),
 • etapy: identyfikacja Struktury Systemu (wyrób i proces), identyfikacja Funkcji elementów Systemu (wyrób i proces)   identyfikacja Struktury Wad, analiza ryzyka, optymalizacja.  

 

Wprowadzenie do programu IQ-RM Apis:

 • podstawowe moduły (edytory) i ich zastosowanie do FMEA (Structure Editor, Function Net Editor, Failure Net Editor, Cause and Effect Diagram Editor, Deadline Editor, FMEA Editor, Statistics),
 • typy danych obsługiwanych przez program (projekt, wariant, wersja, Struktura i jej elementy),
 • personalizacja programu,
 • Control Plan – edycja, generowanie w programie APIS, powiązanie z PFMEA,
 • Process Flow Diagram – edycja, generowanie  w programie APIS , powiązanie z PFMEA,
 • FTA –cel analizy, edycja i generowanie w programie APIS IQ-RM.

Wykonanie analizy FMEA procesu w programie APIS IQ-RM.

 • tworzenie i edycja Struktury Wyrobu  i Struktury Procesu,  dla wyrobów złożonych,
 • definiowanie i edycja wymagań (Funkcji, charakterystyk, parametrów procesu),
 • definiowanie Wad,
 • definiowanie sieci zależności między elementami Struktury: Sieć Funkcji (Function Net), Sieć Wad (Failure Net),
 • definiowanie Działań (Prewencja i Detekcja) , ocena ryzyka (S,O,D),
 • transformacja elementów Struktury do postaci FMEA procesu (PFMEA),
 • optymalizacja procesu - definiowanie i nadzorowanie Działań, wykorzystanie Deadline Editor,
 • aktualizacja PFMEA w arkuszu i jej wpływ na Strukturę i Sieć Wad.

 Raporty i dokumenty FMEA:

 • archiwizacja i kopiowanie dokumentów i danych: projektów, analiz FMEA, Struktur, wariantów i wersji,
 • raporty, filtry , wydruki,
 • analizy statystyczne (Pareto, histogramy, Działania, macierze ryzyka).

Ćwiczenia:

 • wykonanie analizy FMEA za pomoca programu APIS
 • edycja wyników analizy – interpretacja (Pareto, macierz ryzyka)
 • zasady archiwizacji dokumentacji, edycja struktury, aktualizacja, zarzadzanie analiza w programie APIS,
 • narzędzia wspomagające analizę: 4M, Pareto, Process Flowchart,

edycja planu kontroli w programie APIS IQ-RM.

Dzień Pierwszy

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji on -line

8.45-10.15       sesja 1

Wprowadzenie do analizy FMEA wg wytycznych VDA 4.2

 • przypomnienie faz PFMEA wg VDA:  Definicja, Analiza, Plan działań, Implementacja, Komunikacja (Definition, Analysis, Measures Decision, Implementation, Communication - DAMIC),
 • etapy: identyfikacja Struktury Systemu (wyrób i proces), identyfikacja Funkcji elementów Systemu (wyrób i proces)   identyfikacja Struktury Wad, analiza ryzyka, optymalizacja.   

10.15-10.45

Przerwa

10.45-12.15    sesja 2

Wprowadzenie do programu IQ-RM Apis:

 • podstawowe moduły (edytory) i ich zastosowanie do FMEA (Structure Editor, Function Net Editor, Failure Net Editor, Cause and Effect Diagram Editor, Deadline Editor, FMEA Editor, Statistics),
 • typy danych obsługiwanych przez program (projekt, wariant, wersja, Struktura i jej elementy),
 • personalizacja programu,
 • Control Plan – edycja, generowanie w programie APIS, powiązanie z PFMEA,
 • Process Flow Diagram – edycja, generowanie  w programie APIS , powiązanie z PFMEA,
 • FTA –cel analizy, edycja i generowanie w programie APIS IQ-RM.

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Wykonanie analizy FMEA procesu w programie APIS IQ-RM.

 • tworzenie i edycja Struktury Wyrobu  i Struktury Procesu,  dla wyrobów złożonych,
 • definiowanie i edycja wymagań (Funkcji, charakterystyk, parametrów procesu),

14-15-14.30

Podsumowanie dnia pierwszego, Feedback uczestników

Dzień drugi

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji on -line

8.45-10.15       sesja 1

Wykonanie analizy FMEA procesu w programie APIS IQ-RM.

- definiowanie sieci zależności między elementami Struktury: Sieć Funkcji (Function Net), Sieć Wad (Failure Net),

- definiowanie Działań (Prewencja i Detekcja) , ocena ryzyka (S,O,D),

- transformacja elementów Struktury do postaci FMEA procesu (PFMEA),

10.15-10.45

Przerwa

10.45 -12.15    sesja 2

Wykonanie analizy FMEA procesu w programie APIS IQ-RM.

optymalizacja procesu - definiowanie i nadzorowanie Działań, wykorzystanie Deadline Editor,

aktualizacja PFMEA w arkuszu i jej wpływ na Strukturę i Sieć Wad.

Ustawienia Display Options dla paneli struktury drzewa oraz Project Management, FMEA Management (nowy arkusz FMEA),  Statistic Management, Control Paln Management

Administration : Project Management, FMEA Management,Focus Element, Statistic Management ( zasady wersjonowania analiz dla grup produktów, wersji produktów, rewizji produktów etc.)

Control Plan Management – edycja, generowanie w programie APIS, powiązanie z FMEA

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Raporty i dokumenty FMEA:

 • archiwizacja i kopiowanie dokumentów i danych: projektów, analiz FMEA, Struktur, wariantów i wersji,
 • raporty, filtry , wydruki,
 • analizy statystyczne (Pareto, histogramy, Działania, macierze ryzyka).

14-15-14.30

Podsumowanie dnia pierwszego, Feedback uczestników

Adresaci

·         osoby wykonujące analizy FMEA, liderzy i członkowie zespołów FMEA,

·         kierownicy, liderzy nowych projektów,

·         osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów (zapewnienia) jakości, audytorzy wewnętrzni,

·         osoby weryfikujące FMEA od dostawców, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców (SQA), auditorzy II strony.

Korzyści dla uczestnika

·         uzyskanie podstawowych umiejętności wykonania analizy P- FMEA wg wytycznych VDA 4.2) za pomocą programu
IQ-RM firmy Apis, w tym:

·         opracowania Struktury, Sieci Funkcji, Sieci Wad, definicji Działań (Detekcja, Prewencja), oceny ryzyka (S,O,D),

·         zaplanowania i nadzorowania Działań w ramach optymalizacji procesu,

·         wygenerowania FMEA dla wybranego elementu Struktury (wyrobu, części, procesu, operacji) na podstawie opracowanej Struktury,

·         opracowania podstawowych raportów i analiz statystycznych wyników FMEA.

·         zarzadzania analizą FMEA w programie APIS (edytowanie, aktualizacja)

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 
Materiały dostępne w wersji elektronicznej.