Cele szkolenia

 • Zapoznanie z możliwościami prowadzenia zaawansowanych analiz za pomocą popularnego oprogramowania MS Excel pod kątem oceny własnych potrzeb i możliwości w zakresie wykorzystania metod analizy i przetwarzania danych.
 • Przedstawienie metod i narzędzi koniecznych dla celów statystycznych, opisowych i efektywnego raportowanie wnioskowania dla celów planowania i prognozowania.
Dostępna wersja ON-LINE - EXL-A-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

0%

Symbol szkolenia

EXL-A

Program i ćwiczenia

1. Wstępna charakterystyka programu Excel:

 • skoroszyty,
 • arkusze,
 • formaty,
 • dodatki (krótkie omówienie wszystkich dostępnych standardowo dodatków),
 • makrodefinicje,
 • Visual Basic dla Aplikacji (VBA),
 • transfer danych,
 • organizacja pracy.

2. Statystyczna analiza danych – Wbudowane funkcje statystyczne:

 • parametry opisowe,
 • rozkłady,
 • regresja i korelacja itd.,
 • statystyczna analiza danych z wykorzystaniem dodatku Analysis Toolpak – parametry opisowe, histogram, generowanie liczb losowych, analiza zachowania parametrów w czasie, testowanie hipotez statystycznych, jednoczynnikowa i dwuczynnikowa analiza wariancji (ANOVA), regresja i korelacja.

3. Graficzna prezentacja danych:

 • standardowe i niestandardowe typy wykresów,
 • zapisywanie,
 • otwieranie i zabezpieczanie wykresów,
 • dane do wykresów,
 • tworzenie wykresów,
 • zmiana wyglądu wykresów,
 • uzupełnianie,
 • aktualizowanie danych i modyfikowanie danych do wykresów.

4.Przetwarzanie danych:

 • listy,
 • filtry,
 • sortowanie,
 • sumy pośrednie,
 • funkcje bazodanowe (zarządzanie listami),
 • scenariusze: praca ze scenariuszem, analiza wariantowa (menadżer scenariuszy edycja, usuwanie, szukanie wyniku), optymalizacja z wykorzystaniem dodatku Solver (sterowanie, wybór metody, praca z modelem, definicja celu, raporty, ograniczenia),
 • tworzenie i wykorzystywanie tabeli przestawnych (tworzenie, zmiana układu, wykres przestawny, formatowanie, zmienianie nazw, sumy całkowite i częściowe).

5. Wymiana danych, ochrona:

 • import/export z innymi aplikacjami,
 • współużytkowanie (rejestrowanie i przeglądanie zmian, scalanie skoroszytów i ich rozsyłanie),
 • ochrona danych (zabezpieczenia, rodzaje zabezpieczeń).

6. Funkcje daty i czasu, funkcje tablicowe:

 • wpisywanie informacji na temat: data/czas,
 • operacje liczbowe,
 • dostępne funkcje data/godzina,
 • serie – zestawienie,
 • praktyczne wykorzystanie.

7. Makrodefinicje, Visual Basic dla Aplikacji (VBA):

 • procedury makr,
 • rejestrowanie i korzystanie (uruchamianie makr),
 • środowisko języka Visual Basic dla Aplikacji (VBA): obiekty, właściwości, metody,
 • definiowanie i wykorzystywanie funkcji własnych użytkownika z wykorzystaniem VBA,
 • dokumentowanie makr i funkcji użytkownika,
 • przykładowa aplikacja w Excelu.

Ćwiczenia: Ćwiczenia indywidualne na stanowiskach komputerowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel:

 • Możliwości wykorzystania Excela w zakresie podstawowym.
 • Statystyczna analiza danych – obliczanie i interpretacja parametrów opisowych, konstrukcja histogramu, generowanie liczb pseudolosowych, testowanie hipotez statystycznych, analiza wariancji (ANOVA), regresja i korelacja, wstęp do prognozowania.
 • Graficzna prezentacja danych – tworzenie wykresów.
 • Konstrukcja tabel przestawnych.
 • Narzędzia bazodanowe w Excelu – listy, filtry, funkcje bazodanowe.
 • Czas i data w Excelu – praktyczne wykorzystanie funkcji czasu i daty.
 • Rejestrowanie, modyfikowanie i uruchamianie makrodefinicji w Excelu.
 • Tworzenie i wykorzystanie funkcji własnych z wykorzystaniem Visual Basic dla Aplikacji (VBA).
 • Omówienie przykładowej aplikacji w Excelu.
 • Wymiana danych pomiędzy Excelem i innymi aplikacjami.

Adresaci

 • osoby zajmujące się analityczną analizą danych,
 • pracownicy działów analiz, jakości i logistyki,
 • liderzy i członkowie zespołów doskonalących.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Zapoznanie z możliwościami prowadzenia zaawansowanych analiz za pomocą posiadanego w większości przedsiębiorstw oprogramowania (MS Excel) bez konieczności kupowania specjalistycznych programów statystycznych.Ocena własnych potrzeb i możliwości w zakresie wykorzystania metod analizy danych i programu Excel.Podniesienie kwalifikacji personelu nadzorującego proces.Wymiana doświadczeń na analizy danych i Excela pomiędzy Uczestnikami reprezentującymi różne firmy.

Zastosowanie

Szkolenie zaprojektowane z myślą o działach planowania , prognozowania, doskonalenia, analiz danych firm zarówno produkcyjnych jak i handlowych czy usługowych. W zakresie tematycznym szkolenia mieszczą się zarówno zagadnienia związane z techniczną obsługą programu jaki z interpretacją znaczeniową wykorzystywanych funkcji i procedur.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek