Ilustracja szkolenia: Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis- szkolenia online

Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis- szkolenia online

Cele szkolenia

 • Poznanie założeń analizy przyczyn źródłowych problemu – jednej z najefektywniejszych i najbardziej rozpowszechnionych w praktyce gospodarczej metod rozwiązywania problemów w oparciu o fakty. 
 • Zaznajomienie z ideą I zasadami prawidłowej identyfikacji „przyczyń źródłowych” problemu powodujących niezgodność celem skutecznego wyeliminowania możliwości ponownego wystąpienia problemu.
Dostępna wersja stacjonarna - RCA 

Termin i miejsce

 • 17 - 18 sierpnia 2020
  do rozpoczęcia pozostało 37 dni
  Online
 • 17 - 18 września 2020
  do rozpoczęcia pozostało 68 dni
  Online
 • 1 - 2 października 2020
  do rozpoczęcia pozostało 82 dni
  Online
 • 17 - 18 listopada 2020
  do rozpoczęcia pozostało 129 dni
  Online

Szacunkowy udział części praktycznej

50%

Symbol szkolenia

RCA-ONL

Program i ćwiczenia

 

Dzień pierwszy

 

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji on -line

8.45-10.15        sesja 1

1.Problem w organizacji (istota i rodzaje problemów)
2.Pojęcie i znaczenie przyczyny źródłowej problemu
3.Zespołowe podejście do analizy problemów i jego znaczenie w procesie RCA
4.Przygotowanie do procesu RCA:
    4.1 Źródła informacji o problemie

10.15-10.45

Przerwa

10.45-12.15       sesja 2

4.2 Techniki zbierania informacji charakteryzujących problem (arkusz kontrolny, histogram, zasady czytania kart kontrolnych, schemat blokowy jako źródło informacji o procesie, w którym pojawił się problem)
4.3 Zasady i metody formułowania problemu i charakterystyki tła problemu (np. 5W&2H, analiza „is-is not”, SMART) –

Ćwiczenie opisanie problemu, praca z arkuszem RCA wspólnie z uczestnikami z wykorzystaniem technik 5W2H, Is-Is Not Analysis

5. Realizacja RCA – etap zasadniczy
5.1 Opracowanie listy potencjalnych przyczyn problemów (wykorzystanie różnych odmian burzy mózgów, np. trigger method, Philips 623, meta plan w oparciu o dane zebrane w fazie przygotowania do RCA)
 

Ćwiczenie, praca z arkuszem RCA uzupełnianym wspólnie z uczestnikami z wykorzystaniem technik trigger method, Philips 623

 

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

5.2 Redukcja listy potencjalnych przyczyn problemu (zastosowanie wykresu Ishikawy i diagramu Pareto).
 

Ćwiczenia, praca z arkuszem RCA uzupełnianym wraz z uczestnikami z wykorzystaniem technik Ishikawa, Pareto, zdalny Flipchart z kategoryzowaniem przyczyn w diagramie przyczynowo-skutkowym

 

14-15-14.30

Podsumowanie dnia pierwszego, Feedback uczestników

 

 

 

Dzień drugi

 

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji on -line

8.45-10.16        sesja 1

5.3      Identyfikacja przyczyn źródłowych:
metoda 5 whys,
metoda drill deep and wide
metoda FTA

Ćwiczenia, praca z arkuszem RCA uzupełnianym wraz z uczestnikami z wykorzystaniem technik 5 whys, drill deep and wide, FTA- zdalny arkusz FTA

5.4      Weryfikacja przyczyn źródłowych problemu (źródła weryfikacji, zasady weryfikacji, wykres rozrzutu)

6. Wykorzystanie wyników RCA – etap kończący (opracowanie rozwiązań z wykorzystaniem burzy mózgów, uszczegółowianie rozwiązań z zastosowaniem PDPC, planowanie wdrożenia rozwiązań z wykorzystaniem action planu)

Ćwiczenia, praca z arkuszem RCA uzupełnianym wraz z uczestnikami z wykorzystaniem PDCA, tworzenie Action Planu, techniki oceny rozwiązań – diagram wpływu, ocena ryzyka

 

`

 

10.15-10.45

Przerwa

10.45-12.16       sesja 2

 Ciąg dalszy ćwiczeń z sesji 1 - metoda FTA
Ćwiczenia, praca z arkuszem RCA uzupełnianym wraz z uczestnikami z wykorzystaniem FTA- zdalny arkusz FTA

5.5      Weryfikacja przyczyn źródłowych problemu (źródła weryfikacji, zasady weryfikacji, wykres rozrzutu)

6. Wykorzystanie wyników RCA – etap kończący (opracowanie rozwiązań z wykorzystaniem burzy mózgów, uszczegółowianie rozwiązań z zastosowaniem PDPC, planowanie wdrożenia rozwiązań z wykorzystaniem action planu)

Ćwiczenia, praca z arkuszem RCA uzupełnianym wraz z uczestnikami z wykorzystaniem PDCA, tworzenie Action Planu, techniki oceny rozwiązań – diagram wpływu, ocena ryzyka

 

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14               sesja 3

7.Metody i techniki powiązane z RCA:
    7.1 FMEA jako metoda przewidywania problemów i ich przyczyn
    7.2 Analiza błędów ludzkich HERCA jako metoda identyfikacji źródeł błędów ludzkich
    7.3 Poka Yoke – wykorzystanie praktyczne wiedzy o przyczynach źródłowych

Ćwiczenia, praca z arkuszem RCA uzupełnianym wraz z uczestnikami z wykorzystaniem PDCA, identyfikacja procesów podobnych. Arkusz HERCA – analiza błędu ludzkiego, praca uczestników, arkusz uzupełniany wspólnie z uczestnikami.

Case Study: przykład wykorzystania analizy FMEA w procesie identyfikacji przyczyn źródłowych, aktualizacja FMEA – przykłady prezentowane przez trenera, Przykłady rozwiązań Poka -Yoke, zasada i idea Poka -Yoke stosowana w procesach, zdjęcia, filmy wideo

14-15-14.30

Podsumowanie dnia pierwszego, Feedback uczestników

 

 

 

Adresaci

Szkolenie przeznaczone dla pracowników wszystkich stanowisk, zainteresowanych udziałem w procesach rozwiązywania problemów, niezależnie od typu przedsiębiorstwa/instytucji czy branży w której działa. W szczególności szkolenie dedykowane jest:

 • Kierownikom wszystkich szczebli zarządzania
 • Specjalistom ds.: badań i rozwoju, jakości, produkcji, utrzymania ruchu, logistyki
 • Liderom zespołów
 • Członkom zespołów analizujących problemy (w tym kół jakości)
 • Uczestnikom zespołów projektowych

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • systematycznego podejścia do rozwiązywania problemów jakościowych.
 • poprawnego definiowania problemu
 • zespołowego podejścia do wielopłaszczyznowej analizy przyczyn problemu
 • poprawnego dochodzenia do praprzyczyn problemów dzięki zastosowaniu szerokiego zbioru narzędzi wspomagających
 • zasad unikania błędów popełnianych w procesie analizy problemu i jego przyczyn
 • zasad i narzędzi wykorzystania wyników analizy przyczyn źródłowych problemu

Opinie uczestników

Zachęcający sposób prowadzenia, merytoryczny, konkretny. Dobry trener, sposób komunikacji. Podobała mi się interakcja trenera z uczestnikami na zoom. Dobrze przygotowana prezentacja, prowadzenie przez trenera - mówił w ciekawy sposób, możliwość interakcji. Jasne wyjaśnienie, dobre przygotowanie merytoryczne, miła atmosfera. Interakcja za pomocą czata podczas trwania szkolenia, możliwość pracy grupowej, Możliwość zadawania pytań, szczegółowe omówienie poszczególnych slajdów. Dynamika wypowiedzi - cecha prowadzącego.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.