Ilustracja szkolenia: Analiza ryzyka w procesie produkcji dla przemysłu farmaceutycznego

Analiza ryzyka w procesie produkcji dla przemysłu farmaceutycznego

Cele szkolenia

​Zarządzanie ryzykiem polegającym na systematycznym procesie oceny , kontroli, wymiany informacji oraz przeglądzie ryzyka potencjalnie zagrażającego jakości produkowanej substancji aktywnej. Wskazanie sposobów prowadzenia analizy ryzyka w odniesieniu do procesu produkcyjnego substancji aktywnych. GMP dla produktów leczniczych, ogólne wymagania w zakresie zarządzania ryzykiem, metody i narzędzia : mapowanie procesów, typowanie wad, diagramy przyczynowo-skutkowe, statystyczne sterowanie procesem (SPC), analiza FMEA/FMECA.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

0%

Czas trwania

2 dni po 6 godz.

Symbol szkolenia

AR-F

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w branży farmaceutycznej, które zamierzają wdrożyć w swojej codziennej pracy elementy zarządzania ryzykiem.

Korzyści dla uczestnika

  • Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem, zwłaszcza wymagań, metod i narzędzi, które pozwolą na racjonalne zarządzanie ryzykiem podczas procesu produkcyjnego.
  • Umiejętności właściwego wykorzystania metod oraz narzędzi w celu zespołowego przeprowadzenia procesu zarządzania ryzykiem.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek