Ilustracja szkolenia: Analiza wad z eksploatacji i zasady wykonywania auditu VDA FFA - szkolenie online

Analiza wad z eksploatacji i zasady wykonywania auditu VDA FFA - szkolenie online

Cele szkolenia

 • Wdrożenie wszechstronnej analizy (Field Failure Analysis FFA) w całym łańcuchu dostaw, z identyfikacją przyczyny wymiany części w samochodzie.
 • Zdefiniowanie powiązań pomiędzy klientem a dostawcą umożliwiających kontrolowaną wymianę informacji, z zachowaniem zdolności poprzez stałe monitorowanie i doskonalenie.
 • Wypracowanie wspólnego języka i zrozumienia dla zapewnienia transparentności i skupienia się na istotnych problemach jakościowych w eksploatacji.
Dostępna wersja stacjonarna - VDA-FFA

Termin i miejsce

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

VDA-FFA-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1

 

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online
 

8.45-10.15 sesja 1

 

Status i strategia badań w zakresie analizy wad z eksploatacji

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00 sesja 2

 

Proces NTF No Trouble Found - analiza części nie może wykazać przyczyny wady, zbieranie i ocena danych

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15 sesja 3

 

Planowanie procesu FFA, Proces rozwiązywania problemu
Wybór i klasyfikacja testów. Pomiar skuteczności

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

 

Definiowanie i monitorowanie wymaganych wskaźników KPI`. Wybór wskaźników zalecanych

 

Dzień 2

 

8.30-10.15 sesja 1

Podsumowanie dnia pierwszego, Feedback uczestników
Ocena efektywności i skuteczności FFA poprzez proces stałego doskonalenia (Continuous Improvement Process CIP)

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00 sesja 2

 

Strategie monitorowania rynku

Elementy logistyczne w postępowaniu z częściami FFA

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15 sesja 3

 

Wymiana danych w łańcuchu dostaw

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

 

Realizacja auditu FFA

 • Ocena poszczególnych pytań
 • Zastosowanie aplikacji VDA 6.3-Analysis Tool

 

Adresaci

 • Specjaliści/ inżynierowie od kontaktu z klientem
 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych oraz bieżący auditorzy- w ramach doskonalenia
 • Auditorzy wewnętrzni – realizujący audity FFA

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności

 • Określanie statusu i strategii badań w zakresie analizy wad z eksploatacji
 • Identyfikacja przyczyny źródłowej problemu, która nie może być wykryta w ramach analizy części –NTF No Trouble Found
 • Definiowanie wskaźników KPI`s, wymiany informacji, monitorowania i zapewnienia procesu stałego doskonalenia
 • Zrozumienie zasad auditowania, analizy wad z eksploatacji, kryteriów oceny indywidulnych wymagań, określania stopnia spełniania wymagań
 • Wymagania stawiane dla organizacji produkcyjnych w zakresie auditu FFA
 • Optymalizacja realizacji auditu FFA z wykorzystaniem aplikacji VDA 6.3-Analysis Tool
 • Wyszkolenie auditorów jako element przygotowania do samodzielnego prowadzenia auditów FFA
 • Praktyka w posługiwaniu się listami kontrolnymi i dokonywaniu ocen spełnienia poszczególnych wymagań

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.