Ilustracja szkolenia: APQP - Wdrażanie nowego produktu do produkcji - szkolenie online

APQP - Wdrażanie nowego produktu do produkcji - szkolenie online

Cele szkolenia

 • nabycie umiejętności zarządzania nowymi projektami według metodyki APQP (zaawansowane planowanie jakości wyrobu),
 • uświadomienie podejścia procesowego nakierowanego na klienta,
 • nabycie umiejętności sporządzania planu jakości, planu kontroli.
 • poznanie użytecznych technik i narzędzi stosowanych w branży motoryzacyjnej niezbędnych do uzyskania akceptacji wyrobu przez klienta.
Dostępna wersja stacjonarna - APQP

Termin i miejsce

 • 30 - 31 sierpnia 2021
  do rozpoczęcia pozostało 24 dni
  Online
 • 4 - 5 listopada 2021
  do rozpoczęcia pozostało 90 dni
  Online

Symbol szkolenia

APQP-ONL

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie do zaawansowanego planowania jakości w różnych branżach.
2. Podstawy planowania jakości nowych produktów.
3. Sekwencja działań przy wdrażaniu nowych wyrobów:

 • planowanie projektu,
 • projektowanie wyrobu,
 • projektowanie procesu,
 • walidacja produktu i procesu,
 • produkcja i sprzężenie zwrotne.

4. Omówienie technik i analiz wykonywanych w trakcie procesu APQP:

 • ocena wykonalności – omówienie,
 • FMEA – krótkie omówienie,
 • flow chart procesu – omówienie i ćwiczenie,
 • Control Plan – omówienie i ćwiczenie,
 • MSA – krótkie omówienie i ćwiczenie dla GR&R,
 • badanie zdolności procesu – krótkie omówienie i ćwiczenie,
 • PPAP – krótkie omówienie.

5. Analiza list kontrolnych, tzw. checklist, stosowanych na poszczególnych etapach APQP.
6. Krótkie omówienie terminów i sugerowanych technik analitycznych:

 • benchmarking,
 • diagram przyczyn i skutków,
 • characteristics matrix,
 • CPM,
 • DOE,
 • DFM/DFA,
 • QFD,
 • mistake proofing.

7. Realizacja wyrobu w oparciu o rozeznanie wymagań i klienta.
8. Analiza procedury wdrażania nowych projektów według APQP.
9. Podsumowanie szkolenia.

 

Adresaci

 • technolodzy,
 • konstruktorzy,
 • inżynierowie jakości,
 • właściciele procesów,
 • kierownictwo.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

 • zasad stosowania i przygotowywania checklist dla poszczególnych etapów APQP,
 • wybranych technik i narzędzi jakościowych stosowanych w branży motoryzacyjnej, niezbędnych do uzyskania akceptacji wyrobu przez klienta.

Uczestnik dowiaduje się jak:

 • zarządzać nowymi projektami według metodyki APQP,
 • sporządzać plan jakości i plan kontroli.

Zastosowanie

 • Profesjonalne zarządzanie projektami wdrożeniowymi nowych wyrobów do produkcji seryjnej zgodnie z metodologią APQP zaczęto pod koniec lat 80-tych stosować w przemyśle motoryzacyjnym i lotnictwie.
 • Obecnie APQP stosuje się również w innych branżach.
 • Od lat optymalizowane procedury i narzędzia APQP dają każdej firmie produkcyjnej dobrze opisany zestaw dobrych praktyk, dzięki którym można minimalizować ryzyko błędów i kosztów złej jakości przy wdrażaniu nowych wyrobów wg sprawdzonych standardów.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.