Ilustracja szkolenia: APQP - Wdrażanie nowego produktu do produkcji- szkolenie online

APQP - Wdrażanie nowego produktu do produkcji- szkolenie online

Cele szkolenia

 • nabycie umiejętności zarządzania nowymi projektami według metodyki APQP (zaawansowane planowanie jakości wyrobu),
 • uświadomienie podejścia procesowego nakierowanego na klienta,
 • nabycie umiejętności sporządzania planu jakości, planu kontroli.
 • poznanie użytecznych technik i narzędzi stosowanych w branży motoryzacyjnej niezbędnych do uzyskania akceptacji wyrobu przez klienta.
Dostępna wersja stacjonarna - APQP

Termin i miejsce

 • 24 - 25 września 2020
  do rozpoczęcia pozostało 40 dni
  Online
 • 9 - 10 listopada 2020
  do rozpoczęcia pozostało 86 dni
  Online

Symbol szkolenia

APQP-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1

 

 

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

 

8.45-10.15      sesja 1

Wprowadzenie do zaawansowanego planowania jakości w różnych branżach

 

10.15-10.30

Przerwa

 

10.30-12.00    sesja 2

Podstawy planowania jakości nowych produktów

 

12.15-12.45

Przerwa

 

12.45-14.15     sesja 3

Sekwencja działań przy wdrażaniu nowych wyrobów: planowanie projektu, projektowanie wyrobu, projektowanie procesu, walidacja produktu i procesu, produkcja i sprzężenie zwrotne

 

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

Omówienie technik i analiz wykonywanych w trakcie procesu APQP: ocena wykonalności, flow chart procesu, FMEA, Control Plan,

 

         

Dzień 2

 

8.30-10.15      sesja 1

Podsumowanie dnia pierwszego, Feedback uczestników
Omówienie technik i analiz wykonywanych w trakcie procesu APQP: MSA, badanie zdolności procesu, PPAP – elementy i poziomy pierwszego przedłożenia i przy zmianach

 

 

10.15-10.30

Przerwa

 

10.30-12.00    sesja 2

Analiza list kontrolnych stosowanych na poszczególnych etapach APQP

 

12.15-12.45

Przerwa

 

12.45-14.15     sesja 3

Terminy i sugerowane techniki analityczne: benchmarking, , characteristics matrix, Ppk, DFM/DFA, Mistake Proofing, diagram przyczyn i skutków

 

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

Realizacja produktu w oparciu o rozeznanie wymagań klienta.
Ryzyka w zakresie wdrażania nowych projektów według APQP

 

Adresaci

 • technolodzy,
 • konstruktorzy,
 • inżynierowie jakości,
 • właściciele procesów,
 • kierownictwo.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

 • zasad stosowania i przygotowywania checklist dla poszczególnych etapów APQP,
 • wybranych technik i narzędzi jakościowych stosowanych w branży motoryzacyjnej, niezbędnych do uzyskania akceptacji wyrobu przez klienta.

Uczestnik dowiaduje się jak:

 • zarządzać nowymi projektami według metodyki APQP,
 • sporządzać plan jakości i plan kontroli.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.