Ilustracja szkolenia: Audit procesu według wymagań VDA 6.3 - szkolenie online

Audit procesu według wymagań VDA 6.3 - szkolenie online

Cele szkolenia

 • Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy Uczestnika w zakresie prowadzenia audytów procesu wg wymagań VDA 6.3. 
 • Ukończenie szkolenia potwierdzone zaliczonym testem i otrzymanie certyfikatu.
Dostępna wersja stacjonarna - VDA 6.3

Termin i miejsce

 • 7 - 8 września 2020
  do rozpoczęcia pozostało 58 dni
  Online
 • 12 - 13 listopada 2020
  do rozpoczęcia pozostało 124 dni
  Online

Symbol szkolenia

VDA 6.3-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień pierwszy:   1.  Specyfika wymagań IATF/VDA w branży motoryzacyjnej.
2.  Główne wymagania: Podejście Procesowe, Ciągłe Doskonalenie, PDCA.
3.  Porównanie specyfiki audytów: wewnętrznych, u dostawców, 3 strony, systemu, procesów produkcyjnych, wyrobów, dla usługodawców; podobieństwa i różnice w kontekście VDA 6.3.
4.  Omówienie kryteriów wymagań dla audytowania w branży Automotive powoływanych przez podręcznik VDA 6.3: specyfikacja IATF 16949, ISO/TS 16949, standardy, normy, podręczniki AIAG i VDA, narzędzia jakości Core Tools, wymagania klientów, dobre praktyki. Przegląd i omówienie najważniejszych zasad.
5.  Niezbędne kompetencje i kwalifikacje audytorów.
6.  Planowanie audytów VDA 6.3.
7.  Analiza Potencjałów (u dostawców) i audytów wewnętrznych. Omówienie zasad, dobrych praktyk, ćwiczenia w grupach.
8.  Omówienie procesów do audytowania w/g VDA 6.3 (P1-P7) oraz zasady korzystania z Katalogu Pytań.
9.  Q&A - pytania i odpowiedzi.   Dzień drugi:   1.  Omówienie formularzy i dokumentów stosowanych podczas audytu VDA 6.3.
2.  Omówienie ogólnych zasad przeprowadzania audytu, zadawania pytań, gromadzenia dowodów, spisywania spostrzeżeń.
3.  Planowanie audytu VDA 6.3:

 • u nowego dostawcy - na zasadzie Analizy Potencjałów, 
 • projektowania i przygotowania produkcji (APQP, PPAP; P2-P4),
 • procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych (P5-P7).

4.  Omówienie zasad, wykorzystanie katalogu pytań, przykładowe interpretacje porad z Katalogu Pytań - ćwiczenia w grupach moderowane przez trenera.
5.  Przeprowadzenie audytów szkoleniowych - fragmentaryczna symulacja audytu na zasadzie ćwiczeń w grupach z scenkami symulującymi odpowiedzi audytowanej strony. Ćwiczenia zapisów spostrzeżeń z audytu.
6.  Omówienie wyników audytów szkoleniowych - spostrzeżeń. Klasyfikacja spostrzeżeń. Ocena audytowanych obszarów. Ocena całościowa audytu. Specyficzne odstępstwa przy ocenie.
7.  Działania poaudytowe i ciągłe doskonalenie.
8.  Zasady audytowania dostawców usług: katalog pytań i zasady oceny.
9.  Q&A - pytania i odpowiedzi, podsumowanie szkolenia.
10.  Test sprawdzający przyswojenie wiedzy przez uczestników.   Kryteria wg których prowadzone jest szkolenie:

 • VDA 6 [Audytowanie- podstawy v.2 - 2009r],
 • VDA 6.3 [Audyt procesu - APQP/PPAP + produkcja seryjna + serwis], w oparciu o najnowszą wersję (v.3 z grudnia 2016r) z uwzględnieniem wersji v.2 z czerwca 2010r (aktualna do połowy roku 2018),
 • Podręczniki Core Tools - AIAG (APQP&CP, FMEA, PPAP, SPC, MSA - aktualne, ostatnie wydania),
 • IATF 16949:2016,
 • ISO 19011.

Szkolenie będzie przebiegało wg poniższej agendy:

 

 

8.30– 9.00

Logowanie Uczestników. Weryfikacja połączeń.
Przywitanie Uczestników, zasady pracy online. 

9.00 – 10.50

 

Blok szkoleniowy nr 1

11.00 – 12.20

 

Blok szkoleniowy nr 2

12.30-13.00

Przerwa długa

13.00 – 14.00

 

Blok szkoleniowy nr 3

14.10 – 15.30

Blok szkoleniowy nr 4

 

Adresaci

Szkolenie jest adresowane  głównie do osób, które nie mają jeszcze uprawnień audytora, a mają uzyskać kwalifikacje upoważniające do przeprowadzania audytów wewnętrznych i audytów u dostawców materiałów i usług według VDA 6.3.   Osoby, które chcą/mają poznać zasady audytów w/g zaleceń podręcznika VDA 6.3:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych w firmie produkcyjnej;
 • Kandydaci na Audytorów u dostawców materiałów i usług w firmie produkcyjnej;
 • Pracownicy Działów Zakupów, Logistyki, Jakości odpowiedzialni za zakupy, wybór i ocenę dostawców, audyty u dostawców, PPAP od dostawców;
 • Pracownicy firm produkujących części na rynek motoryzacyjny w/g wymagań IATF 16949 - posiadający klientów niemieckich;
 • Audytorzy wewnętrzni ISO 9001 i 16949, 16949, realizujący audyty systemu i procesów produkcyjnych;
 • Szefowie projektów;
 • Pełnomocnicy Zarządów d/s Sytemu Zarządzania w/g IATF 16949;
 • Pracownicy Działów Jakości;
 • Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości produkcji;
 • Osoby odpowiedzialne za produkcję.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Wyszkolenie osób mogących samodzielnie przeprowadzać audyty wewnętrzne i u dostawców.Umożliwienie realizacji profesjonalnego nadzoru nad dostawcami - wyboru i zatwierdzania dostawców.Przygotowanie firmy do audytów w/g wymagań klientów niemieckich ze strefy VDA w/g VDA 6.3.Przygotowanie firmy do audytów klientów, certyfikacyjnych oraz nadzoru - pod kątem spełnienia wymagań dotyczących audytów. Przekazanie informacji o wymaganiach klientów niemieckich dotyczących współpracy i dostaw - dla pracowników różnych działów.

Opinie uczestników

Duża wiedza i doświadczenie trenera. Wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania, trzymanie się harmonogramu szkolenia, dopasowywanie odpowiedzi do profilu działalności uczestników szkolenia.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.