Ilustracja szkolenia: Auditor dostawcy motoryzacyjnego- szkolenie online

Auditor dostawcy motoryzacyjnego- szkolenie online

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia audytu jakości dostawcy w kontekście systemu jakości oraz procesu.

Dostępna wersja stacjonarna - AD-M

Termin i miejsce

  • 9 - 10 grudnia 2020
    do rozpoczęcia pozostało 116 dni
    Online

Symbol szkolenia

AD-M-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1

 

 


8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

 

8.45-10.15      sesja 1

Idea i rozwój Systemów Zarządzania Jakością
Specyfika branży motoryzacyjnej

 

10.15-10.30

Przerwa

 

10.30-12.00    sesja 2

Omówienie i interpretacja wymagań IATF 16949:2016 jako wytycznych do przygotowania auditu
Wymagania - zebranie kryteriów auditu dostawcy

 

12.15-12.45

Przerwa

 

12.45-14.15     sesja 3

Specyficzne narzędzia stosowne w motoryzacji (APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP) w kontekście auditu
Prezentacja sposobów auditowania wymagań, typowe niezgodności

 

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

Weryfikacja spełnienia przez dostawce specyficznych wymagań klienta – kluczowe punkty, interpretacja
Rodzaje auditów systemu, procesu produkcyjnego i wyrobu u dostawców (cel, przygotowanie, dokumentacja)

 

 


Dzień 2

 


8.30-10.15      sesja 1

Podsumowanie dnia pierwszego, Feedback uczestników
Etapy auditu
Audit jako element system oceny i kwalifikacji dostawcy

 

 

10.15-10.30

Przerwa

 

10.30-12.00    sesja 2

Zasady przygotowania się do auditu. Rola list kontrolnych
Przebieg auditu i potencjalne trudności w realizacji auditu

 

12.15-12.45

Przerwa

 

12.45-14.15     sesja 3

Zasady definiowania obszarów zagrożeń u dostawcy
Audit a realizacja procesu ciągłego doskonalenia u dostawcy

 

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

Komunikacja, zachowanie się auditora  i radzenie sobie z konfliktami
Zamknięcie auditu, przygotowanie raportu (sposoby raportowania wyników auditu dla dostawcy)

 

 

Adresaci

·         pracownicy działu zakupów oraz rozwoju dostawców,


·         osoby odpowiedzialne za PPAP,


·         osoby uczestniczące w audytach realizowanych przez klienta,


·         osoby odpowiedzialne za jakość,


·         pracownicy działu jakości,


·         pełnomocnicy, specjaliści ds. jakości,


·         osoby wdrażające systemy jakości.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:


·         Interpretacji wymagań w oparciu o specyfikację techniczną ISO/TS16949 oraz wymagania IATF.


·         Planowania audytów w oparciu o wymagania branży automotive.


·         Przygotowywania raportów poaudytowych.


·         Prowadzenia działań poaudytowych.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·         Usystematyzowany sposób prowadzenia auditów dostawcy w oparciu o ujednolicone standardy.


·         Wdrożenie narzędzia służącego rozwojowi dostawców oraz umożliwiającego zarządzanie transferami produkcji.


·         Zarządzanie auditami w rozbiciu na audity systemu i procesu produkcyjnego.


·         Przygotowanie do projektowania i przygotowywania list kontrolnych.


·         Określenie obszarów krytycznych podczas auditu.

Zastosowanie

Audyt systemu jakości oraz procesu u dostawcy, jako narzędzie do doskonalenia dostawcy oraz procesu kwalifikacji i oceny dostawcy. Dla auditorów dostawców w branży motoryzacyjnej istotna jest wiedza na jakie kluczowe elementy procesu i systemu jakości należy zwracać szczególną uwagę również pod kątem spełnianie specyficznych wymagań klienta. Uczestnicy poznają również umiejętność skutecznej komunikacji, która wykorzystywana jest podczas przeprowadzania audytu.

Opinie uczestników

Podobały mi się ankiety sprawdzające online, treściwa prezentacja i przykład BMW.
Przedstawiona forma szkolenia online na ZOOM jest bardzo atrakcyjna.
Ciekawe zadania, wizualizacja i program.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 


Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 


Materiały dostępne w wersji elektronicznej.