Ilustracja szkolenia: Audyt procesu spawania i zgrzewania wg CQI-15

Audyt procesu spawania i zgrzewania wg CQI-15

Cele szkolenia

​​Zaznajomienie uczestników z zakresem wymagań standardu AIAG – CQI 15. Zasady realizacji audytu procesu spawania/zgrzewania, interpretacja wymagań standardu.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

0%

Czas trwania

2 dni po 8 godz.

Symbol szkolenia

CQI-15

Program i ćwiczenia

1. Norma CQI15 w świetle specyficznych wymagań klienta oraz IATF16949:2016
2. Matryca CSR, diagram przebiegu procesu
3. Podejście procesowe WSA – tworzenie diagramów żółwia
4. Omówienie grupy norm CQI ze szczególnym uwzględnieniem CQI15 (sekcja 1-5, sekcja 6, tabele A-D)
5. Podstawy zarządzania WSA
6. Kwalifikacje audytorów
7. Audyt – planowanie, realizacja i raportowanie (wymagania normy 19011:2018)
8. Główne zagadnienia CQI15:
· Odpowiedzialność kierownictwa i planowanie jakości
· Matryca odpowiedzialności
· Diagram przebiegu procesu
· FMEA i plan kontroli dla procesów specjalnych
· Składowanie wyrobów, transport
· Wymagania dotyczące wyposażenia i oprzyrządowania
· Zarządzanie przyrządami pomiarowymi
· Częstotliwość kontroli procesu (kontrola lotna, kontrola końcowa)
· Statystyczne sterowanie (SPC) dla procesów specjalnych
· Działania korygujące – analiza przyczyn źródłowych
· Działania zapobiegawcze
· Standaryzowane instrukcje pracy
· Job Audit – audyt wyrobu, audyt procesu spawania, audyt pakowania
9. Omówienie poszczególnych elementów i kroków procesowych z tabeli (A-D) w odniesieniu do znanych narzędzi i dokumentacji jakościowej
Ćwiczenia:

· Budowanie diagramu żółwia dla procesu zarządzania CSRami w organizacji
· Tworzenie matrycy i diagramu przebiegu procesu dla CSRów
· Sporządzanie diagramu przebiegu dla procesów
· Określanie zasad tworzenia instrukcji standaryzowanych procesu spawania
· Mapowanie ról i odpowiedzialności
· Przeprowadzenie analizy i oceny procesu spawania/ zgrzewania na przykładzie przygotowanym przez trenera

Adresaci

?

· technolodzy, inżynierowie procesów odpowiedzialni za procesy spawania/zgrzewania,
· inżynierowie jakości odpowiedzialni za kontakt z klientem
· szefowie działów / właściciele procesów spawania/zgrzewania
· liderzy projektów,
· kierownicy produkcji
· mistrzowie, lider w procesach spawania
· audytorzy wewnętrzni, audytorzy dostawców

Informacje dodatkowe

.