Ilustracja szkolenia: Audyt procesu spawania i zgrzewania wg CQI-15 - szkolenie online

Audyt procesu spawania i zgrzewania wg CQI-15 - szkolenie online

Cele szkolenia

 • zdobycie podstawowej wiedzy nt. zagadnień, wymagań i celów normy cqi15
 • przekazanie informacji na temat rodziny standardu aiag cqi
 • uzyskanie zrozumienia odnośnie procesów specjalnych w świetle wymagań norm iso i iatf 16949:2016
 • uzyskanie informacji odnośnie cqi15, a zarządzaniem specyficznymi wymaganiami klienta w odniesieniu do procesów specjalnych
 • zdobycie wiedzy na temat planowania, realizacji i raportowania wg normy 19011:2018
 • zdobycie wiedzy odnośnie poziomu i rodzajów kontroli procesu
 • uzyskanie świadomości, co do korzyści wynikających z cqi i wpływu na stabilizację i zdolność procesu
 • zwiększenie motywacji do poszerzania wiedzy zdobytej podczas szkolenia
Dostępna wersja stacjonarna - CQI-15

Termin i miejsce

Czas trwania

2 dni po 8 godz.

Symbol szkolenia

CQI-15-ONL

Program i ćwiczenia

 1. Norma CQI15 w świetle specyficznych wymagań klienta oraz IATF16949:2016
 2. Matryca CSR, diagram przebiegu procesu
 3. Podejście procesowe WSA – tworzenie diagramów żółwia
 4. Omówienie grupy norm CQI ze szczególnym uwzględnieniem CQI15 (sekcja 1-5, sekcja 6, tabele A-D)
 5. Podstawy zarządzania WSA
 6. Kwalifikacje audytorów
 7. Audyt – planowanie, realizacja i raportowanie (wymagania normy 19011:2018)
 8.  Główne zagadnienia CQI15:
 • Odpowiedzialność kierownictwa i planowanie jakości
 • Matryca odpowiedzialności
 • Diagram przebiegu procesu
 • FMEA i plan kontroli dla procesów specjalnych
 • Składowanie wyrobów, transport
 • Wymagania dotyczące wyposażenia i oprzyrządowania
 • Zarządzanie przyrządami pomiarowymi
 • Częstotliwość kontroli procesu (kontrola lotna, kontrola końcowa)
 • Statystyczne sterowanie (SPC) dla procesów specjalnych
 • Działania korygujące – analiza przyczyn źródłowych
 • Działania zapobiegawcze
 • Standaryzowane instrukcje pracy
 • Job Audit – audyt wyrobu, audyt procesu spawania, audyt pakowania

      9. Omówienie poszczególnych elementów i kroków procesowych z tabeli (A-D) w odniesieniu do znanych narzędzi i dokumentacji jakościowej

Ćwiczenia:  

 • Budowanie diagramu żółwia dla procesu zarządzania CSRami w organizacji
 • Tworzenie matrycy i diagramu przebiegu procesu dla CSRów
 • Sporządzanie diagramu przebiegu dla procesów
 • Określanie zasad tworzenia instrukcji standaryzowanych procesu spawania
 • Mapowanie ról i odpowiedzialności
 • Przeprowadzenie analizy i oceny procesu spawania/ zgrzewania na przykładzie przygotowanym przez trenera

Adresaci

 • technolodzy, inżynierowie procesów odpowiedzialni za procesy spawania/zgrzewania,
 • inżynierowie jakości odpowiedzialni za kontakt z klientem
 • szefowie działów / właściciele procesów spawania/zgrzewania
 • liderzy projektów,
 • kierownicy produkcji
 • mistrzowie, lider w procesach spawania
 • audytorzy wewnętrzni, audytorzy dostawców

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.