Cele szkolenia

Badanie dajace odpowiedzi na kluczowe dla firm pytania"

- co motywuje ich pracowników – głównie na produkcji ale nie tylko.

- dlaczego nie możnaobsadzić kilku stanowisk produkcyjnych

- jakie są ukryte relacje pomiędzy działami - np. jakie są główne problemy pomiędzy działem jakości i produkcji, planowania, logistyki,

- Jak wygląda sprawa kultury organizacyjnej i jak ją budować.

- nastawienie pracowników do wartości firmy i nastawienie pracowników do wartości firmy

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

100%

Symbol szkolenia

PK-AR

Program i ćwiczenia

​1. Badanie pracowników biurowych

2. Badanie pracowników produkcyjnych

3. Opracowanie wyników i przygotowanie raportu

4. Omówienie raportu z komentarzem dot. wyników

5. Propozycja działań doskonalących

Adresaci

​Działy HR

Kierownictwo firm

Zarząd

Metodyka

​Wywiad
Badanie ankietowe
Analiza statystyczna
Komentarz eksperta soft skills
dalszych krokówdalszych kroków

Informacje dodatkowe

.