Ilustracja szkolenia: Audytor procesu wg wymagań VDA 6.3 - szkolenie online

Audytor procesu wg wymagań VDA 6.3 - szkolenie online

Cele szkolenia

Nabycie kompetencji potwierdzonych certyfikatem w ramach zasad i metod nadzoru audytowego według zasad zrzeszenia VDA według podręcznika VDA 6.3 v.3 z grudnia 2016 r. a w tym:

 • audytów zatwierdzania nowych/potencjalnych dostawców;
 • audytów u dostawców/ lub audytów wewnętrznych procesów APQP/PPAP- nadzorowania nowych projektów wdrożeniowych oraz projektowania wyrobów i procesów produkcyjnych;
 • audytów procesów realizacji produkcji (u dostawców/ lub audytów wewnętrznych);
 • audytów u usługodawców.
   

Dostępna wersja stacjonarna - A-VDA 6.3

 

Termin i miejsce

 • 9 - 11 sierpnia 2021
  do rozpoczęcia pozostało 94 dni
  Online

Symbol szkolenia

A-VDA 6.3-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień Pierwszy

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji on -line

8.45-10.15     sesja 1

Specyfika wymagań IATF/VDA w branży motoryzacyjnej;

Główne wymagania: Podejście Procesowe, Ciągłe Doskonalenie, PDCA;

Porównanie specyfiki audytów: wewnętrznych, u dostawców, 3 strony, systemu, procesów produkcyjnych, wyrobów,dla usługodawców; podobieństwa i różnice w kontekście VDA 6.3;

10.15-10.45

Przerwa

10.45-12.15  sesja 2

Omówienie kryteriów wymagań dla audytowania w branży Automotive powoływanych przez podręcznik VDA 6.3: specyfikacja IATF 16 949, standardy, normy, podręczniki AIAG i VDA_RGA, narzędzia jakości Core Tools, wymagania klientów, dobre praktyki. Przegląd i omówienie najważniejszych zasad;

Model Zółwia – podejście procesowe, analiza ryzyka wg modelu zółwia

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Cykl życia produktu wg VDA

Specyficzne wymagania klienta (CSR, VDA) w realizacji audytu procesu

Planowanie audytów VDA 6.3 z podejściem procesowym

Analiza Potencjałów (u dostawców) i audytów wewnętrznych. Omówienie zasad, dobrych praktyk, ćwiczenia w grupach;

Omówienie procesów do audytowania w/g VDA 6.3 (P1-P7) oraz zasady korzystania z Katalogu Pytań. Q&A - pytania i odpowiedzi.

14-15-14.30

Podsumowanie dnia pierwszego, Feedback uczestników

Dzień Drugi

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji on -line

8.45-10.15      sesja 1

Omówienie procesów do audytowania w/g VDA 6.3 (P1-P7) oraz zasady korzystania z Katalogu Pytań. Q&A - pytania i odpowiedzi.

10.15-10.45

Przerwa

10.45-12.15  sesja 2

Omówienie formularzy i dokumentów stosowanych podczas audytu VDA 6.3;

Omówienie ogólnych zasad przeprowadzania audytu, zadawania pytań, gromadzenia dowodów, spisywania spostrzeżeń;

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Planowanie audytu VDA 6.3:

 • u nowego dostawcy- na zasadzie Analizy Potencjałów
 • projektowania i przygotowania produkcji (APQP, PPAP; P2-P4)
 • procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych (P5-P7).

Przeprowadzenie audytów szkoleniowych- symulacja audytu na zasadzie ćwiczeń w grupach z scenkami symulującymi odpowiedzi audytowanej strony. Ćwiczenia zapisów spostrzeżeń z audytu. Analizy przypadków.

14-15-14.30

Podsumowanie dnia drugiego, Feedback uczestników

Dzień Trzeci

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji on -line

8.45-10.15      sesja 1

Omówienie zasad, wykorzystanie katalogu pytań, przykładowe interpretacje porad z Katalogu Pytań- ćwiczenia w grupach moderowane przez trenera.

Kompetencje auditorów wg wymagań normy VDA ( audytor wewnętrzny, audytor u dostawcy, audytor trzeciej strony)

Techniki audyotowania – kompetencje miękkie audytorów w procesie audytowania

Przeprowadzenie audytów szkoleniowych- symulacja audytu na zasadzie ćwiczeń w grupach z scenkami symulującymi odpowiedzi audytowanej strony. Ćwiczenia zapisów spostrzeżeń z audytu. Analizy przypadków.

10.15-10.45

Przerwa

10.45-12.15  sesja 2

Omówienie wyników audytów szkoleniowych- spostrzeżeń. Klasyfikacja spostrzeżeń. Ocena audytowanych obszarów. Ocena całościowa audytu. Specyficzne odstępstwa przy ocenie. Zasady realizacji oceny według VDA 6.3

Przeprowadzenie audytów szkoleniowych- symulacja audytu na zasadzie ćwiczeń w grupach z scenkami symulującymi odpowiedzi audytowanej strony. Ćwiczenia zapisów spostrzeżeń z audytu. Analizy przypadków.

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Działania poaudytowe i ciągłe doskonalenie;

Zasady audytowania dostawców usług: katalog pytań i zasady oceny;

Q&A -pytania i odpowiedzi, podsumowanie szkolenia.

14-15-14.30

Podsumowanie dnia trzeciego, Feedback uczestników

Adresaci

Szkolenie jest adresowane jest głównie do osób, które nie mają jeszcze uprawnień audytora, a mają uzyskać kwalifikacje upoważniające do przeprowadzania audytów wewnętrznych i audytów u

dostawców materiałów i usług według VDA 6.3:

-        Osoby, które chcą/mają poznać zasady audytów w/g zaleceń podręcznika VDA 6.3:

-        Kandydaci na Audytorów wewnętrznych w firmie produkcyjnej;

-        Kandydaci na Audytorów u dostawców materiałów i usług w firmie produkcyjnej;

-        Pracownicy Działów Zakupów, Logistyki, Jakości odpowiedzialni za zakupy, wybór i ocenę dostawców, audyty u dostawców, PPAP od dostawców;

-        Pracownicy firm produkujących części na rynek motoryzacyjny w/g wymagań IATF 16949 -posiadający klientów niemieckich;

-        Audytorzy wewnętrzni ISO 9001 - realizujący audyty systemu i procesów produkcyjnych;

-        szefowie projektów;

-        Pracownicy Działów Jakości;

-        Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości produkcji;

-        Osoby odpowiedzialne za produkcję.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·        Wyszkolenie osób mogących samodzielnie przeprowadzać audyty wewnętrzne i u dostawców,

·         Umożliwienie realizacji profesjonalnego nadzoru nad dostawcami- wyboru i zatwierdzania dostawców

·        Przygotowanie firmy do audytów w/g wymagań klientów niemieckich ze strefy VDA w/g VDA 6.3,

·        Przygotowanie firmy do audytów klientów, certyfikacyjnych oraz nadzoru - pod kątem spełnienia wymagań dotyczących audytów,

·        Przekazanie informacji o wymaganiach klientów niemieckich dotyczących współpracy i dostaw - dla pracowników różnych działów

 

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.