Ilustracja szkolenia: Budowanie Autorytetu Lidera HR w firmie produkcyjnej

Budowanie Autorytetu Lidera HR w firmie produkcyjnej

Cele szkolenia

 • ​Celem szkolenia jest poznanie i wykorzystanie swojego potencjału aby zbudować pozycję i autorytet lidera.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

75%

Czas trwania

1 dzień po 7 godz.

Symbol szkolenia

UO-AHR

Program i ćwiczenia

?1. Jak wykorzytuję swoje naturalne Talenty?
2. Jakim Liderem chcę być – modele komunikacji a budowanie współpracy.
3. Moja specjalizacja zawodowa a komunikowanie jej w firmie.
4. HR od zadań specjalnych – jak pomagać z pozycji partnera.
5. Lider czyli Kto? Jak Być autentycznym liderem?
6. Moje kompetencje a wsparcie biznesu – budowanie relacji i współpracy.
7. Dlaczego projekty które wdraża HR idą czasem opornie?
8. Biznes i brak zrozumienia HR.
9. Korzyści ze współpracy w roli doradcy – Jak lider z Liderem?
10. Kompetencje HR a kompetencje specjalistyczne. Czy lider HR powinien być specjalistą merytorycznym? – Budowanie autorytetu.
11. Podsumowanie.

Ćwiczenia:

 • Badanie własnych talentów liderskich – ćwiczenie własne. Wykorzystanie testu osobowości.
 • Analiza metod komunikacji i budowania relacji w budowaniu swojego autorytetu. Ćwiczenia w parach.
 • Budowanie argumentacji w pracy z liderami biznesowymi. Budowanie zaangażowania w projekty HR.
 • Lider HR – jak budując swój autorytet dbać o rozwój kompetencji. Ścieżka kariery bez tajemnic.
 • Wykorzystanie swoich mocnych stron i stworzenie produktów HR dostępnych dla biznesu. Ćwiczenie w parach
  – jak pokazywać swoje kompetencje w firmie.

Adresaci

 • Specjaliści ds. HR, Rekrutacji,
 • HR Bussines Partnerzy,
 • Specjaliści z obszaru zasobów ludzkich.

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik nauczy się:

 • Jak zarządzać swoim potencjałem?
 • W jaki sposób wykorzystywać pozycję HR aby być liderem w firmie.
 • Korzystania z różnych typów komunikacji z ludźmi w budowaniu swojej pozycji.
 • Jak aktywnie słuchać potrzeb i proponoiwać działania doradcze?
 • Skutecznie rozumieć cele biznesowe aby prowadzić merytoryczną rozmowę.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie elementy budują autorytet lidera?
 • Jak zapobiec szumom komunikacyjnych na styku HR i inne obszary?
 • Dlaczego pozycja HR jest uzależniona od komunikacji swoich kompetencji?
 • Jak pokazać liderom biznesowym zainteresowanie ich problemami i chęć pomocy?
 • Kiedy skuteczność buduje autorytet – jak dbać o skuteczne działania w HR.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek