Cele szkolenia

Celem szkolenia jest właściwe usytuowanie procesów i działań związanych z zapewnieniem jakości w organizacji oraz wypracowanie wytycznych jak sprawnie wdrożyć komputerowe wspomaganie systemu jakości – CAQ w firmie produkcyjnej.

Dostępna wersja ON-LINE - CAQ-P-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

40%

Symbol szkolenia

CAQ-P

Program i ćwiczenia

1. Co to jest CAQ i dlaczego warto je wdrażać?2. Przykładowe obszary zastosowania CAQ3. Integracja danych jakościowych4. Wizualizacja informacji jakościowej5. Charakterystyka procesu kontroli6. Definicja systemu pomiarowego7. Rodzaje badań i charakterystyk jakościowych8. Przyrząd pomiarowy a przyrząd atrybutywny9. Digitalizacja i automatyzacja czynności kontrolnych10. Rodzaje zapisów jakościowych11. Industry 4.0 jako opcja dodatkowa w CAQ12. Cykl PDCA w CAQ13. Analiza przypadku wdrożenia CAQ na wydziale produkcyjnym w branży motoryzacyjnej14. Przykład wdrożenia CAQ w laboratorium badawczo-wzorcującym15. Systemy CAQ a narzędzia jakości16. Przepis jak zbudować i wdrożyć CAQ – warsztat- Ustalenie celu- Zdefiniowanie odbiorcy- Role i odpowiedzialności- Projekt infrastruktury CAQ- Plan działań- Testy i monitorowanie- Najczęściej wstępujące problemy17. Analiza SWOT dla wdrożenia CAQ18. Podsumowanie szkoleniaĆwiczenia: 1. Budowanie przepisu na wdrożenie CAQ2. Analiza SWOT dla wdrożenia CAQ3. Konfiguracja wyposażenia kontrolno-pomiarowego4. Ocena mocnych stron przykładowego wdrożenia systemu CAQ5. Odnalezienie korzyści pomiędzy cechami atrybutywnymi a pomiarowymi

Adresaci

Kierownictwo firmy.

Menedżerowie i Kierownicy Działów Jakości,

Inżynierowie Jakości, Inżynierowie procesu,

Pracownicy zaangażowani w działania jakościowe,

?

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się: - Budować przepisna bezbłędne wdrożenie CAQ- Wykonać analizę SWOT dla potrzeb przygotowania najważniejszych założeń systemu CAQUczestnik dowie się:- Jakie są najważniejsze zagadnienia przy konfiguracji wyposażenia kontrolno-pomiarowego- Jakie są korzyści pomiędzy cechami atrybutywnymi a pomiarowymi

Informacje dodatkowe