Ilustracja szkolenia: Core Tools - interpretacja wymagań dla audytorów wewnętrznych - szkolenia online

Core Tools - interpretacja wymagań dla audytorów wewnętrznych - szkolenia online

Cele szkolenia

 • Poznanie wymagań podręczników referencyjnych AIAG: APQP, FMEA, Plany kontroli, SPC, MSA, PPAP pod kątem efektywnego prowadzenia audytów wewnętrznych w branży motoryzacyjnej,
 • Poznanie szczegółowych wymagań dla powiązań w dokumentacji procesu produkcji: Schemat przepływu procesu, FMEA oraz Plan kontroli.
Dostępna wersja stacjonarna - AW-CT-P

Termin i miejsce

 • 27 - 28 sierpnia 2020
  do rozpoczęcia pozostało 12 dni
  Online
 • 12 - 13 listopada 2020
  do rozpoczęcia pozostało 89 dni
  Online

Symbol szkolenia

AW-CT-P-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1:

Godziny

Temat

08:30 – 08:45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

08:45 - -9:40

Wymagania podręcznika APQP

·       Fazy wdrożenia wyrobu i procesu

·       Identyfikacja wymagań klienta względem wyrobu i procesu

·      Dokumentacja procesu produkcji

09:40 – 09:55

Przerwa

09:55 – 11:05

Wymagania podręcznika APQP

·       Fazy wdrożenia wyrobu i procesu

·       Identyfikacja wymagań klienta względem wyrobu i procesu

·       Dokumentacja procesu produkcji

11:05 – 11:20

Przerwa

11:20 – 12:30

Wymagania podręcznika APQP

·       Fazy wdrożenia wyrobu i procesu

·       Identyfikacja wymagań klienta względem wyrobu i procesu

·       Dokumentacja procesu produkcji

FMEA – podstawowe wymagania i błędy

·       FMEA dla konstrukcji (DFMEA) i procesu (PFMEA) – różnice i interakcje.

12:30 – 13:00

Przerwa obiadowa

13:00 – 14:10

FMEA – podstawowe wymagania i błędy

·       Formułowanie funkcji, wymagań, wad, przyczyn i skutków wad, identyfikacja środków kontrolnych w procesie produkcyjnym; rozróżnienie między detekcją a prewencją.

·       Identyfikacja i opis właściwości (charakterystyk) specjalnych w PFMEA.

·       Dobór wskaźników Z (Znaczenia - Severity), C (Częstości - Occurrence), W (Wykrywalności - Detection) wg wytycznych FMEA 4th Edition 2008. Krytyczna interpretacja WPR - Wskaźnika Poziomu Ryzyka (RPN - Risk Priority Number).

·       Projektowanie działań doskonalących - podejmowanie decyzji na podstawie innych przesłanek niż WPR (RPN) – wskaźniki SOD, SO, SD, rankingi zagrożeń, macierze ryzyka.

14:10 – 14:20

Przerwa

14:20 – 15:30

FMEA – podstawowe wymagania i błędy

·       Dobór wskaźników Z (Znaczenia - Severity), C (Częstości - Occurrence), W (Wykrywalności - Detection) wg wytycznych FMEA 4th Edition 2008. Krytyczna interpretacja WPR - Wskaźnika Poziomu Ryzyka (RPN - Risk Priority Number).

·       Projektowanie działań doskonalących - podejmowanie decyzji na podstawie innych przesłanek niż WPR (RPN) – wskaźniki SOD, SO, SD, rankingi zagrożeń, macierze ryzyka.

 

Dzień 2:

Godziny

Temat

08:30 – 09:40

Plan kontroli – podstawowe wymagania i błędy

·       Plany kontroli i właściwości specjalne - wymagania IATF 16949.

·       Wytyczne opracowywania Planów kontroli zawarte w podręczniku „APQP” („Advanced Product Quality Planning and Control Plan”, AIAG).

·       Wytyczne opracowywania Planów kontroli zawarte w IATF 16949:2016

09:40 – 09:55

Przerwa

09:55 – 11:05

Powiązanie Schematu przepływu, FMEA i Planu kontroli – spójność dokumentów i najważniejsze błędy

11:05 – 11:20

Przerwa

11:20 – 12:30

Statystyczne sterowanie procesem produkcji (SPC)

·       Podstawowe założenia Statystycznego Sterowania Procesem produkcji (SPC)

·       Podstawowe pojęcia statystyczne- zdolność, stabilność, średnia, odchylenie standardowe, …

·       Zdolność procesu – wskaźniki Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk

·       Interpretacja wskaźników zdolności procesu / maszyny Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk.

12:30 – 13:00

Przerwa obiadowa

13:00 – 14:10

Analiza systemu pomiarowego (MSA)

·       Wytyczne dotyczące analizy liczbowej i atrybutowej – podstawowe wymagania

·       %GRR jako narzędzie określające poprawność funkcjonowania systemu kontroli liczbowej – założenia, interpretacja
i najczęstsze błędy

·       Kappa jako narzędzie określające poprawność funkcjonowania systemu kontroli atrybutowej – założenia, interpretacja
i najczęstsze błędy

14:10 – 14:20

Przerwa

14:20 – 15:30

Zatwierdzenie części (PPAP)

·       Zasady przygotowania i przedkładania dokumentacji według wymagań podręcznika PPAP - przegląd zalecanych typowych dokumentów i ich zawartości.

·       Zasady oceny klienta i wymagania wobec przedłożenia

·       Przedłożenie do klienta – poziomy dowodów

·       Nadanie statusu PPAP przez klienta

Raport 8D jako narzędzia rozwiązywania problemów

 

Adresaci

 • Auditorzy wewnętrzni USI TS 16949, IATF 16949, audytorzy w łańcuchu dostaw
 • Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości
 • Członkowie zespołów wdrożeniowych

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po szkoleniu będzie:

·         Prowadził audyt z zastosowania kluczowych narzędzi jakości jak PF, FMEA, CP, MSA i SPC.

·         Pracował z podręcznikami referencyjnymi AIAG

·         Eliminował błędne metody postępowania, wynikające z rutyny.

 

Uczestnik dowie się:

·         Jak szukać zgodności w dokumentacji procesu

·         Jakie są najczęściej popełniane błędy w dokumentacji procesu i jak je wyłapać

·         Na co zwracać szczególną uwagę podczas audytowania Core Tools.

·         Jak interpretować wskaźniki MSA i SPC

 

 

Metodyka

Zajęcia warsztatowe, prowadzone w oparciu o przykładową dokumentację.

Istnieje możliwość pracy na dokumentacji klienta.

Opinie uczestników

Ogromna wiedza i doświadczenie prowadzącego, fajny sposób przekazywania wiedzy. Fachowość prowadzącego, wysoka kultura osobista.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.