Ilustracja szkolenia: CSR-JLR - Specyficzne wymagania Klientów - Jaguar Land Rover - szkolenie online

CSR-JLR - Specyficzne wymagania Klientów - Jaguar Land Rover - szkolenie online

Cele szkolenia

 • Zapoznanie się z wymaganiami klienta we wszystkich fazach projektu (od Stage 1 do rekwalifikacji).
 • Zdobycie umiejętności odnośnie wymagań dotyczących prowadzenia projektów.
 • Uzyskanie informacji na temat dokumentów raportowanych w poszczególnych fazach projektowych.
 • Zdobycie wiedzy w obszarze list kwalifikujących program do procesu PPAP.
Dostępna wersja stacjonarna - CSR-JLR

Termin i miejsce

 • 17 - 18 września 2020
  do rozpoczęcia pozostało 36 dni
  Online

Symbol szkolenia

CSR-JLR-ONL

Program i ćwiczenia

Wymagania specjalne koncernu JLR Inżynierów Jakości Projektu.
2.  Customer Specific Requirements.
3.  Tworzenie porozumienia jakościowego z klientem – Suplement K.
4.  Fazy projektowe i ich zatwierdzanie.
5.  Przedłożenie części do klienta.
6.  Rekwalifikacja produktu. 
7.  Kwalifikacje dostawców Tier-n.
8.  JLR Engineering PPAP Checklist.
9.  JLR eAPQP Process.
10.  JLR PPAP Checklist.
11.  ESoW – Engineering Statement of Work.
12.  CSR Book – propozycja narzędzia do przeglądania i organizowania CSR’ów klienta. Ćwiczenia:

 • Tworzenie Suplementu K.
 • Tworzenie PPAP checklisty.
 • Tworzenie Engineering PPAP checklisty.

Adresaci

 • Specjaliści ds. jakości klienta.
 • Inżynierowie jakości dostawców.
 • Menadżerowie Projektów.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:

 • W jaki sposób zabezpieczyć wszystkie fazy projektowe pod względem wymagań klienta.
 • W jaki sposób zarządzać dostawcami w przypadku nowych uruchomień.
 • W jaki sposób używać dokumentacji wymagania faz projektowych.
 • W jaki sposób wypełnić i przygotować E-PPAP Checklisty i PPAP Checklisty.
 • W jaki sposób wypełnić iPSW.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.