Ilustracja szkolenia: Efektywna komunikacja i współpraca w zespole- szkolenie online

Efektywna komunikacja i współpraca w zespole- szkolenie online

Cele szkolenia

Najważniejsze cele stawiane uczestnikom szkolenia to zdobycie odpowiedniej wiedzy i przetransponowanie jej na umiejętności społeczne, skutkujące właściwą komunikacją w danych sytuacjach.

Dostępna wersja stacjonarna - UO-KIPG

Termin i miejsce

 • 14 sierpnia 2020
  do rozpoczęcia pozostało 34 dni
  Online
 • 12 października 2020
  do rozpoczęcia pozostało 92 dni
  Online

Symbol szkolenia

UO-KIPG-ONL

Program i ćwiczenia

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

8.45-10.15      sesja 1

Komunikacja – podstawowe aspekty

Zasady komunikacji interpersonalnej

Komunikacja werbalna i niewerbalna

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00    sesja 2

Style zachowań a style komunikacji

Bariery komunikacyjne

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Zasady poprawnej komunikacji

Dlaczego warto być asertywnym?

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

Grupa a zespół

Przesłanki do budowania sprawnych zespołów

Cechy efektywnego team-playera

Podsumowanie

Feedback uczestników

Adresaci

 • Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm, które chcą świadomie rozwijać umiejętności komunikacyjne i usprawniać pracę zespołową.
 • Zapraszamy przede wszystkim pracowników obsługi klienta (wewnętrznego i zewnętrznego) oraz osoby pracujące w zespołach zadaniowych, w których wzajemna komunikacja i sposób kształtowania wzajemnych relacji, mają wpływ na przebieg i poziom realizacji wyznaczonych celów.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są teoretyczne podstawy komunikacji interpersonalnej i zespołowej.
 • Dlaczego właściwe określenie własnego stylu komunikacji pomaga w rozumieniu innych.
 • Kiedy zastosować komunikaty dyrektywne, a kiedy stosować narzędzia z grupy swobodnej konwersacji.
 • Które z wymagań komunikacyjnych ma krytyczne zastosowanie.
 • Gdzie znajdują się obszary do poprawy w zakresie komunikacji własnej.

Opinie uczestników

Komunikatywność prowadzącego ?? Uświadomienie, że komunikacja jest podstawą. Pełne wykorzystanie możliwości technicznych, ciekawy sposób prowadzenia. Bardzo ciekawy przekaz, anegdoty trenera :), atrakcyjna forma szkolenia online. Fajne multimedia, szerokie komeptencje trenera. Przyjemny sposób prowadzenia, szkolenie bazujące na przykładach.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.