Ilustracja szkolenia: Efektywne rozwiązywanie problemów - Effective Problem Solving - CQI-20- szkolenie online

Efektywne rozwiązywanie problemów - Effective Problem Solving - CQI-20- szkolenie online

Cele szkolenia

 • Pełna analiza przyczyn źródłowych problemu i generowanie skutecznych rozwiązań.
 • Nauczenie praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów w oparciu o stosowane metodologie i dobre praktyki w dziedzinie zarządzania jakością.
 • Definiowanie faz i optymalizacja procesu rozwiązywania problemów.
 • Poprawa skuteczności rozwiązywania problemów poprzez prawidłową aplikację narzędzi.
 • Przedstawienie ról poszczególnych szczebli zarządzania w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów Effective Problem Solving (EPS).
 • Określenie adekwatności narzędzi do poszczególnych faz procesu rozwiązywania problemów.
 • Implementacja procesu zapobiegania powstawania problemom, przypisane role.
Dostępna wersja stacjonarna - CQI-20

Termin i miejsce

 • 11 - 12 maja 2021  TERMIN GWARANTOWANY
  do rozpoczęcia pozostało 4 dni
  liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Online
 • 9 - 10 sierpnia 2021
  do rozpoczęcia pozostało 94 dni
  Online
 • 11 - 12 października 2021
  do rozpoczęcia pozostało 157 dni
  Online

Symbol szkolenia

CQI-20-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1

 

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online
 

8.45-10.15 sesja 1

Zasada PDCA i kroki prowadzące do rozwiązania / zapobiegania problemom

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00 sesja 2

Odpowiedzialność za działania w zakresie rozwiązywania problemów na różnych szczeblach organizacji

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15 sesja 3

Kierowanie organizacją i planowanie strategiczne w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

Kompleksowy przebieg procesu rozwiązywania problemu: identyfikacja problemu, proces korekty, analiza rodzaju wady, analiza przyczyny źródłowej, działania korygujące, działania zapobiegawcze

 

 

Dzień 2

8.30-10.15 sesja 1

Podsumowanie dnia pierwszego, Feedback uczestników
Prawidłowa aplikacja narzędzi rozwiązywania problemów z wykorzystaniem matrycy (narzędzie / faza procesu)

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00 sesja 2

Podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów: Diagram Ishikawy, Flow Chart, 5 Why, Wykres Pareto, histogram

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15 sesja 3

Przerwa

12.45-14.15 sesja 3

Zastosowanie narzędzi i list kontrolnych do prawidłowego zdefiniowania: problemu, korekty, wady, przyczyny źródłowej, działań korygujących, działań zapobiegawczych 

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

Zapobieganie / minimalizacja prawdopodobieństwa błędu za pomocą Poka-Yoke, Error-Proofing, Mistake-Proofing

Adresaci

 • właściciele projektów,
 • zespół interdyscyplinarny zaangażowany w realizację nowego projektu w ramach organizacji (zakupy, logistyka, jakość, kontakt z klientem, produkcja, serwis, technologia, konstrukcja, planowanie),
 • pracownicy odpowiedzialni za skuteczne i efektywne rozwiązywanie problemów jakościowych.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Przekładać kulturę organizacji na proces skutecznego rozwiązywania problemów z przypisaniem do faz PDCA.
 • Przypisywać odpowiedzialność za proces skutecznego rozwiązywania problemów za pomocą narzędzia RASIC (odpowiedzialny, akceptuje, wspiera, jest informowany, konsultuje).
 • Realizować na swoim poziomie zarządzania proces skutecznego rozwiązywania problemów.
 • Pozna podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów.
 • Realizować metody 5 Why - EOS, Diagram Ishikawy, Analiza Multi-Vari.
 • Przeciwdziałać aby problem nie dostał się do procesu produkcji i klientów.

Uczestnik dowie się:

 • Jak pokonywać trudności w analizie problemu i wprowadzaniu działań korygujących.
 • Czym różnią się narzędzia problem solving jak burza mózgów, diagram Ishikawy, 5Why-EOS, Multi-Vari, wykres korelacji.
 • Jak mierzyć efektywność podejmowanych działań
 • Jak wykorzystywać doświadczenie rozwiązywania problemu do tworzenia dobrych praktyk (Lessons Learned).

Opinie uczestników

Ciekawa prezentacja, przykłady, kontakt z uczestnikami.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.