Ilustracja szkolenia: Efektywne rozwiązywanie problemów - Effective Problem Solving - CQI-20- szkolenie online

Efektywne rozwiązywanie problemów - Effective Problem Solving - CQI-20- szkolenie online

Cele szkolenia

 • Pełna analiza przyczyn źródłowych problemu i generowanie skutecznych rozwiązań.
 • Nauczenie praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów w oparciu o stosowane metodologie i dobre praktyki w dziedzinie zarządzania jakością.
 • Definiowanie faz i optymalizacja procesu rozwiązywania problemów.
 • Poprawa skuteczności rozwiązywania problemów poprzez prawidłową aplikację narzędzi.
 • Przedstawienie ról poszczególnych szczebli zarządzania w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów Effective Problem Solving (EPS).
 • Określenie adekwatności narzędzi do poszczególnych faz procesu rozwiązywania problemów.
 • Implementacja procesu zapobiegania powstawania problemom, przypisane role.
Dostępna wersja stacjonarna - CQI-20

Termin i miejsce

 • 11 - 12 października 2021  TERMIN GWARANTOWANY
  do rozpoczęcia pozostało 13 dni
  liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Online

Symbol szkolenia

CQI-20-ONL

Program i ćwiczenia

1. Zasada PDCA i kroki prowadzące do rozwiązania / zapobiegania problemom.
2. Odpowiedzialność za działania w zakresie rozwiązywania problemów na różnych szczeblach organizacji.
3. Kierowanie organizacją i planowanie strategiczne w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów.
4. Kompleksowy przebieg procesu rozwiązywania problemu:

 • identyfikacja problemu,
 • proces korekty,
 • analiza rodzaju wady,
 • analiza przyczyny źródłowej,
 • działania korygujące,
 • działania zapobiegawcze.

5. Prawidłowa aplikacja narzędzi rozwiązywania problemów z wykorzystaniem matrycy (narzędzie / faza procesu).
6. Podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów:

 • Diagram Ishikawy,
 • diagram koncentracji,
 • matryca decyzji,
 • statystyczny opis populacji,
 • Error-Proofing / Mistake Proofing,
 • Flow Chart,
 • analiza Multi-Vari,
 • przenoszenie działań na podobne wyroby i/lub procesy,
 • projektowanie wyrobu/procesu odporne na zmienność – Taguchi,
 • Wykres Pareto,
 • karty przebiegu / kontrolne,
 • wykres korelacji,
 • histogram.

7. Zastosowanie narzędzi i list kontrolnych do prawidłowego zdefiniowania:

 • problemu (5W/2H, arkusz kontrolny, histogram, analiza Multi-Vari, Jest/Nie Jest, diagram koncentracji),
 • korekty (MSA, Containment Worksheet- plan korekty),
 • wady (FMEA, plan kontroli),
 • przyczyny źródłowej (5Why-EOS Escape/Occurence/ Systemic, Diagram Ishikawy, najlepsze z najlepszych BOB, najgorsze z najgorszych WOW, diagram koncentracji, TRIZ),
 • działań korygujących (Error-Proofing, plan kontroli procesu, Lessons Learned),
 • działań zapobiegawczych (Action Plan & Review Data).

8. Zapobieganie / minimalizacja prawdopodobieństwa błędu za pomocą Poka-Yoke, Error-Proofing, Mistake-Proofing. Ćwiczenia:

 • Listy kontrolne do faz procesu rozwiązywania problem.
 • Analiza Jest / Nie Jest.
 • Technika zastosowania metody 5 Why – EOS.
 • Technika zastosowania Diagram Ishikawy.
 • Przeszkody na drodze do skutecznego rozwiązywania problemów.
 • Raportowanie procesu skutecznego rozwiązywania problemów.

Adresaci

 • właściciele projektów,
 • zespół interdyscyplinarny zaangażowany w realizację nowego projektu w ramach organizacji (zakupy, logistyka, jakość, kontakt z klientem, produkcja, serwis, technologia, konstrukcja, planowanie),
 • pracownicy odpowiedzialni za skuteczne i efektywne rozwiązywanie problemów jakościowych.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Przekładać kulturę organizacji na proces skutecznego rozwiązywania problemów z przypisaniem do faz PDCA.
 • Przypisywać odpowiedzialność za proces skutecznego rozwiązywania problemów za pomocą narzędzia RASIC (odpowiedzialny, akceptuje, wspiera, jest informowany, konsultuje).
 • Realizować na swoim poziomie zarządzania proces skutecznego rozwiązywania problemów.
 • Pozna podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów.
 • Realizować metody 5 Why - EOS, Diagram Ishikawy, Analiza Multi-Vari.
 • Przeciwdziałać aby problem nie dostał się do procesu produkcji i klientów.

Uczestnik dowie się:

 • Jak pokonywać trudności w analizie problemu i wprowadzaniu działań korygujących.
 • Czym różnią się narzędzia problem solving jak burza mózgów, diagram Ishikawy, 5Why-EOS, Multi-Vari, wykres korelacji.
 • Jak mierzyć efektywność podejmowanych działań?
 • Jak wykorzystywać doświadczenie rozwiązywania problemu do tworzenia dobrych praktyk (Lessons Learned).

Opinie uczestników

Ciekawa prezentacja, przykłady, kontakt z uczestnikami.Pełen profesjonalizm prowadzącego. Ciekawy sposób przedstawienia tematyki szkolenia.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.