Ilustracja szkolenia: Ergonomia i organizacja stanowisk pracy-szkolenie online

Ergonomia i organizacja stanowisk pracy-szkolenie online

Cele szkolenia

Szkolenie przygotowuje uczestników do przeprowadzenia analizy ergonomicznej dla istniejących i projektowanych stanowisk pracy poprzez:

 • Budowanie instrukcji montażu poprzez wizualizację.
 • Podział czasu pracy na potrzeby opisu stanowiska pracy.
 • Szacowanie wartości dodanej Value Added i Non Value Added na podstawie analiza filmu. 
 • Poznanie podstaw analizy ruchów elementarnych - MTM.
 • Budowanie modelu stanowiska pod kątem ergonomii oraz z wykorzystaniem kartonowej inżynierii.
Dostępna wersja stacjonarna - ERG-P

Termin i miejsce

 • 17 - 18 sierpnia 2020
  do rozpoczęcia pozostało 5 dni
  Online
 • 5 - 6 października 2020
  do rozpoczęcia pozostało 54 dni
  Online

Symbol szkolenia

ERG-P-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień I
System pracy i jego elementy:

 1. Zadanie robocze.
 2. Wizualizacja.
 3. Standaryzacja.
 4. Przebieg pracy.
 5. Podział czasu pracy.
 6. Wartość dodana.
 7. MTM.
 8. One Touch One Motion.
 9. Jidoka.
 10. Poka –Yoke.
 11. Człowiek.
 12. Ergonomia.
 13. Obciążenie a uciążliwość pracy.
 14. Antropometria.
 15. Ludzie XY (motywacja).
 16. Środek produkcji względnie środek pracy.
 17. 5S.
 18. Gniazdo produkcyjne – Linia produkcyjna.
 19. Chaku-chaku.
 20. PDCA.
 21. Raport 3D.

Dzień II

 1. Wejście/Wyjście.
 2. Chirurg-Pielęgniarka (komisjonowanie produkcji).
 3. Mleczarz.
 4. Logistyk liniowy.
 5. Andon.
 6. Wpływy środowiska.

Narzędzia do projektowania:

 1. Planowanie.
 2. Kształtowanie stanowisk pracy.
 3. Kartonowa inżynieria.
 4. Programy wspomagające projektowanie.

Ćwiczenia:

 • Wizualizacja (budowa instrukcji montażu - praca w Indywidualna)
 • Podział czasu pracy (na wybranym przykładzie - praca indywidualna).
 • Wartość dodana (analiza filmu – praca indywidualna).
 • MTM (Analiza czasów trwania czynności, głównych - praca grupowa).
 • One Touch One Motion (Eliminacja czynności pośrednich - praca grupowa).
 • Ergonomia (Analiza Reba -  1 zadanie grupowe, 2 zadanie indywidualne)
 • 5S (Szukanie napisów - praca indywidualna).
 • Chirurg-Pielęgniarka (przygotowanie tacy do komisjonowania – praca grupowa)
   

   

  8.30 – 9.00

  Logowanie Uczestników. Weryfikacja połączeń.
  Przywitanie Uczestników, zasady pracy online. 

  9.00 – 10.15

   

  Blok szkoleniowy nr 1

  10.30 – 12.00

   

  Blok szkoleniowy nr 2

  12.00-12.30

  Przerwa długa

  12.30 – 14.00

   

  Blok szkoleniowy nr 3

  14.15 – 15.30

  Blok szkoleniowy nr 4

   

Adresaci

 • specjaliści z działów inżynierii produkcji, 
 • inżynierowie procesów, 
 • specjaliści logistyki wewnętrznej, 
 • osoby odpowiedzialne za ocenę zagrożeń na stanowiskach pracy, w tym inspektorzy BHP,
 • osoby mające wpływ na kształtowanie efektywnych i ergonomicznych stanowisk pracy.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności: 
  Szkolenie przygotowuje uczestników do przeprowadzenia analizy ergonomicznej dla istniejących i projektowanych stanowisk pracy poprzez: 

 • Budowanie instrukcji montażu poprzez wizualizację.
 • Podział czasu pracy na potrzeby opisu stanowiska pracy.
 • Szacowanie wartości dodanej Value Added i Non Value Added na podstawie analiza filmu. 
 • Poznanie podstaw analizy ruchów elementarnych - MTM.
 • Budowanie modelu stanowiska pod kątem ergonomii oraz z wykorzystaniem kartonowej inżynierii.

Opinie uczestników

Przejrzystość przekazywanych informacji, sposób przekazu, zakres materiału, prowadzący :) Jasny przekaz zagadnień. Super materiały po szkoleniu, otrzymanie pliku roboczego w excelu, przyjazna forma. Duża wiedza merytoryczna prowadzącego. Przybliżenie różnych metod pomiaru. Praktyczny plik do wykorzystania w warunkach pracy. Szerokie kompetencje prowadzącego, ciekawe prowadzenie szkolenia, praca z przykładami.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.