Cele szkolenia

 • Nauczenie podstaw oceny i prawidłowego kształtowania miejsc pracy pod kątem ekonomii i ergonomii ruchu.
 • Przedstawienie kompletnego systemu oceny czynności roboczych, korektę ich i opracowanie działań optymalizacyjnych.
 • Umiejętność samodzielnego analizowania i oceny stanowiska pracy pod kątem: zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego oraz wpływu na powstawanie wartości dodanej.
 • Ocena obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego i dobór ćwiczeń korygujących.
 • Przygotowanie do przeprowadzenia ćwiczeń poprawiających techniki pracy.
Dostępna wersja ON-LINE- ERG-W-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

ERG-W

Program i ćwiczenia

Dzień 1

 • Podstawyprawne
 • Źródłazagrożeń – schorzenia związane z pracą
 • Monotypowośćruchów roboczych
 • Fotografiadnia roboczego
  • Podział i klasyfikacja czynnościroboczych
  • Sumy czasów trwania czynności
  • Dobór metod.
 • Ćwiczenie1 – klasyfikacja czasów trwania czynności roboczych.
 • Metoda REBA
  • Zapoznanie z metodą
  • Wpływ pozycji ciała na możliwośćpowstania urazów
  • Analiza metodą na przykładzie
 • Ćwiczenie2 – Analiza REBA
 • Metoda RULA
  • Zapoznanie z metodą
  • Analiza metodą na przykładzie
 • Ćwiczenie3 – Analiza RULA

Dzień 2

 • Metoda NIOSH
  • Zapoznanie z metodą
  • Analiza metodą na przykładzie
 • Ćwiczenie4 – Analiza NIOSH
 • Opracowaniewyników analizy - raport
  • Ekonomia ruchu
  • Wyszukanie pozycji obciążających
  • Opracowanie działań korygujących
  • Dobór ćwiczeń do części ciałazagrożonych przeciążeniem.
 • Ćwiczenie 4 - Opracowanie wyników analizy – raport
 • Alternatywnemetody oceny ergonomicznej – metoda Lechmana

Ćwiczenia:

 • Ćwiczenie1 – klasyfikacja czasów trwania czynności roboczych.
  • Cel: Ugruntowanie poznanej wiedzy
  • Działanie: Na podstawie przygotowanegofilmu opracowanie klasyfikacji czasowej niezbędnej do dalszej analizyergonomicznej stanowisk roboczych
 • Ćwiczenie2 – Analiza REBA
  • Cel: Ugruntowanie poznanej wiedzy
  • Działanie: Analiza czynności roboczychdla określonej pozycji ciała.
 • Ćwiczenie3 – Analiza RULA
  • Cel: Ugruntowanie poznanej wiedzy
  • Działanie: Analiza czynności roboczychdla określonej pozycji ciała.
 • Ćwiczenie4 – Analiza NIOSH
  • Cel: Ugruntowanie poznanej wiedzy
  • Działanie: Analiza czynności roboczychdla określonej pozycji ciała.
 • Ćwiczenie4 - Opracowanie wyników analizy – raport
  • Cel: Ugruntowanie poznanej wiedzy
  • Działanie: Opracowanie raportu zwynikami oceny i proponowanymi działaniami korygującymi.

Adresaci

 • pracownicy przedsiębiorstw

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • Poprawa świadomości pracowników
 • Praktyczne zastosowanie poznanych metod w trakcie oceny miejsc pracy
 • Zmniejszenie czasochłonności wykonywanych czynnościnawet o 15 %
 • Poprawa ergonomii na stanowiskach pracyWzrost zadowolenia pracowników z pracy
 • Zmniejszenie absencji chorobowej

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek