Ilustracja szkolenia: Ergonomia w praktyce - REBA , RULA , NIOSH - szkolenie online

Ergonomia w praktyce - REBA , RULA , NIOSH - szkolenie online

Cele szkolenia

 • Przedstawienie systemu oceny czynności roboczych, korektę ich i opracowanie działań doskonalących,
 • Przygotowanie do samodzielnej analizy ergonomicznej.
Dostępna wersja stacjonarna - ERG-W

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

ERG-W-ONL

Program i ćwiczenia

 

Program:

Dzień 1

Wstęp

08:30 - 08:45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji on-line

Sesja 1

08:45 - 10:15

 • Podstawy prawne
 • Źródła zagrożeń – schorzenia związane z pracą.
 • Monotypowość ruchów roboczych

Przerwa

10:15 - 10:30

 

Sesja 2

10:30 - 12:00

 • Fotografia dnia roboczego
 • Podział i klasyfikacja czynności roboczych
 • Sumy czasów trwania czynności
 • Dobór metod.
 • Ćwiczenie 1 – klasyfikacja czasów trwania czynności roboczych.

Obiad

12:00 - 12:30

 

Sesja 3

12:30 - 14:00

 • Metoda REBA
 • Zapoznanie z metodą
 • Wpływ pozycji ciała na możliwość powstania urazów
 • Analiza metodą na przykładzie
 • Ćwiczenie 2 – Analiza REBA

Przerwa

14:00 - 14:10

 

Sesja 4

14:10 - 15:30

 • Metoda RULA
 • Zapoznanie z metodą
 • Analiza metodą na przykładzie
 • Ćwiczenie 3 – Analiza RULA

Dzień 2

Wstęp

08:30 - 08:45

Przypomnienie materiału z poprzedniego dnia

Sesja 1

08:45 - 10:15

 • Metoda KIM
 • Zapoznanie z metodą
 • Analiza metodą na przykładzie
 • Ćwiczenie 4 – Analiza KIM

Przerwa

10:15 - 10:30

 

Sesja 2

10:30 - 12:00

 • Metoda NIOSH
 • Zapoznanie z metodą
 • Analiza metodą na przykładzie
 • Ćwiczenie 5 – Analiza NIOSH

Obiad

12:00 - 12:30

 

Sesja 3

12:30 - 14:00

 • Ekonomia ruchu
 • Celowość ruchu
 • Obszar pracy
 • Warunki ruchu
 • Tempo pracy
 • Logika przepływu
 • Ćwiczenie 6 - Opracowanie wyników analizy – Ekonomii ruchu

Przerwa

14:00 - 14:10

 

Sesja 4

14:10 - 15:30

 • Opracowanie wyników analizy - raport
 • Wyszukanie strat w procesie
 • Wyszukanie pozycji obciążających
 • Opracowanie działań korygujących
 • Dobór ćwiczeń do części ciała zagrożonych przeciążeniem.
 • Ćwiczenie 7 - Opracowanie wyników analizy – raport
 • Feedback

 

Dzień 2

 • Opracowanie wyników analizy - raport
 • Ekonomia ruchu
 • Wyszukanie pozycji obciążających
 • Opracowanie działań korygujących
 • Dobór ćwiczeń do części ciała zagrożonych przeciążeniem.
 • Ćwiczenie 4 - Opracowanie wyników analizy – raport
 • Alternatywne metody oceny ergonomicznej – metoda Lechmana

 

Ćwiczenia:

 • Ćwiczenie 1 – klasyfikacja czasów trwania czynności roboczych.

Cel: Ugruntowanie poznanej wiedzy

Działanie: Na podstawie przygotowanego filmu opracowanie klasyfikacji czasowej niezbędnej do dalszej analizy ergonomicznej stanowisk roboczych

 • Ćwiczenie 2 – Analiza REBA

Cel: Ugruntowanie poznanej wiedzy

Działanie: Analiza czynności roboczych dla stojącej pozycji ciała.

 • Ćwiczenie 3 – Analiza RULA

Cel: Ugruntowanie poznanej wiedzy

Działanie: Analiza czynności roboczych dla siedzącej pozycji ciała.

 • Ćwiczenie 4 – Analiza KIM

Cel: Ugruntowanie poznanej wiedzy

Działanie: Analiza czynności roboczych dla pozycji ciała w pracach logistycznych.

 • Ćwiczenie 5 – Analiza NIOSH

Cel: Ugruntowanie poznanej wiedzy

Działanie: Analiza czynności roboczych dla pozycji ciała w pracach logistycznych.

 • Ćwiczenie 6 - Opracowanie wyników analizy – Ekonomii ruchu

Cel: Ugruntowanie poznanej wiedzy

Działanie: Opracowanie raportu z wynikami oceny ekonomii ruchów

 • Ćwiczenie 7 - Opracowanie wyników analizy – raport

Cel: Ugruntowanie poznanej wiedzy

Działanie: Opracowanie raportu końcowego - dobór ćwiczeń do części ciała zagrożonych przeciążeniem.

 

Adresaci

 • Pracownicy przedsiębiorstwa

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Ocena ergonomii na stanowiskach roboczych poznanymi metodami
 • Właściwy dobór metod do określonych pozycji

 

Uczestnik nauczy się:

 • Analiza czynności roboczych i klasyfikacja czasu ich trwania pod kątem ergonomii
 • Analizy ergonomii ruchu metodami: REBA; RULA, NIOSH
 • Opracowania na podstawie analiz działań korygujących

 

Uczestnik dowie się:

 • Wpływ organizacji miejsca pracy na pracownika w podziale na dwa elementy, ergonomii i ekonomii ruchu
 • Jak prawidłowo dokonać oceny obciążeń
 • Dobór ćwiczeń korygujących
 • Alternatywnych metodach oceny ergonomii

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • Poprawa świadomości pracowników.
 • Praktyczne zastosowanie poznanych metod w trakcie oceny miejsc pracy.
 • Zmniejszenie czasochłonności wykonywanych czynności  nawet o 15 %
 • Poprawa ergonomii na stanowiskach pracy
 • Wzrost zadowolenia pracowników z pracy
 • Zmniejszenie absencji chorobowej

Opinie uczestników

Przejrzystość przekazywanych informacji, sposób przekazu, zakres materiału, prowadzący :) Jasny przekaz zagadnień. Super materiały po szkoleniu, otrzymanie pliku roboczego w excelu, przyjazna forma. Duża wiedza merytoryczna prowadzącego. Przybliżenie różnych metod pomiaru. Praktyczny plik do wykorzystania w warunkach pracy. Szerokie kompetencje prowadzącego, ciekawe prowadzenie szkolenia, praca z przykładami.

Informacje dodatkowe

Przed szkoleniem należy przygotować

 • Fotografia dnia roboczego
 • Filmy czynności roboczych na wybranych stanowiskach

  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 
  Materiały dostępne w wersji elektronicznej.