farmaceutyczno-kosmetyczna : szkolenia z branży

Producenci farmaceutyków i kosmetyków wytwarzają produkty najwyższej jakości. Zobowiązani są działać zgodnie z procesami produkcji skrupulatnie kontrolowanymi, a wytwarzane produkty muszą spełniać najbardziej rygorystyczne normy jakości. Wymusza to konieczność każdorazowej rejestracji wersji i zmian w recepturach produkcyjnych, co stanowi zaostrzone wymagania co do kontroli poprawności przebiegu procesu. Wymaga to utrzymania najwyższego poziomu technologicznego i stałego podnoszenia kompetencji pracowników. Dlatego zapraszamy na szkolenia z zakresu systemu zarzadzania jakością wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EN 17025.

Ilustracja szkolenia: Zapewnienie jakości dostaw - SQA

Zapewnienie jakości dostaw - SQA

Symbol szkolenia: SQA-D

1 450,00 zł

Więcej

Ilustracja szkolenia: Zarządzanie czasem z elementami delegowania zadań

Zarządzanie czasem z elementami delegowania zadań

Symbol szkolenia: UO-ZCPS

1 490,00 zł

Więcej

Ilustracja szkolenia: Certyfikowany specjalista ds. jakości zjazd II

Certyfikowany specjalista ds. jakości zjazd II

Symbol szkolenia: CSJ II

1 850,00 zł

Więcej

Ilustracja szkolenia: Audit jakości u dostawcy

Audit jakości u dostawcy

Symbol szkolenia: AD-P

1 290,00 zł

Więcej

Ilustracja szkolenia: Kierownik laboratorium

Kierownik laboratorium

Symbol szkolenia: ZL-P

1 550,00 zł

Więcej

Ilustracja szkolenia: Kontroler jakości

Kontroler jakości

Symbol szkolenia: KTJ

1 250,00 zł

Więcej

Ilustracja szkolenia: Minitab dla początkujących

Minitab dla początkujących

Symbol szkolenia: MTB-P

1 690,00 zł

Więcej

Ilustracja szkolenia: Analiza błędu ludzkiego

Analiza błędu ludzkiego

Symbol szkolenia: ABL

1 250,00 zł

Więcej