Ilustracja szkolenia: Hoshin Kanri - budowanie kultury w organizacji

Hoshin Kanri - budowanie kultury w organizacji

Cele szkolenia

​Zbudowanie i zrozumienie wartości Firmy. Zbudowanie spójnej i zrozumiałej kultury organizacyjnej. Opracowanie planu wdrożenia w Firmie.

Termin i miejsce

Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Czas trwania

1 dzień - 6 godz.

Symbol szkolenia

HK-W

Program i ćwiczenia

Program warsztatów:

 
Zagadnienia teoretyczne:
 

  1. Omówienie procesu zarządzania zmianą w organizacji.
  2. Omówienie roli menedżera i pracownika w procesie zmiany.
  3. Hoshin Kanri.
  4. Omówienie roli zarządzania wizualnego.
  5. Omówienie podejścia procesowego do doskonalenia.

Zagadnienia warsztatowe:

  1. Budowanie kluczowych wartości Firmy.
  2. Ustalenie kluczowych procesów organizacji – SIPOC
  3. Ustalenie kluczowych wskaźników i sposobu ich prezentacji i komunikacji. Balanced scorecard
  4. Jak zarządzać kompetencjami?
  5. Jak wdrażać usprawnienia i zachęcać pracowników do zgłaszania problemów i usprawnień?

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się :
·                                            Jak budować kulturę organizacji
·                                            Jak sprawić by wszyscy znali i rozumieli cele organizacji
·                                            Jak cele przełożyć na działania i mierniki
·                                            Jak sprawić aby cele były kaskadowane na szczeble organizacji
·                                            Jak zachęcić do doskonalenia
·                                            Jak sprawić by praca w korporacji była przyjemna i efektywna.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

·                                            Zbudowanie wartości firmy
·                                            Zbudowanie planu wdrożenia spójnej kultury organizacyjnej
·                                            Zbudowanie kluczowych wskaźników Firmy
·                                            Zrozumienie procesu zmiany

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu,
- materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis
- bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft
- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
- możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
- obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek,
- na życzenie - pomoc w rezerwacji hotelu