Cele szkolenia

​​·         Nauczenie podstaw oceny i prawidłowego kształtowania miejsc pracy pod kątem ekonomii i ergonomii ruchu.

·         Przedstawienie kompletnego systemu oceny czynności roboczych, korektę ich i opracowanie działań optymalizacyjnych.
·         Umiejętność samodzielnego analizowania i oceny stanowiska pracy pod kątem: zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego oraz wpływu na powstawanie wartości dodanej.
·         Ocena obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego i dobór ćwiczeń korygujących.
·         Przygotowanie do przeprowadzenia ćwiczeń poprawiających techniki pracy.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Symbol szkolenia

HUM-P

Program i ćwiczenia

Dzień 1

1. Humanizacja Pracy – opis – główne założenia i wyzwania.
2. Ekonomia Ruchu:

 • Celowość.
 • Obszar pracy.
 • Warunki ruchu.
 • Złożoność pracy.
 • Antropometria.
 • Logika przepływu.

3. Analiza ekonomii ruchu – ćwiczenia:

 • Analiza Video.
 • Podział przebiegu pracy.
 • Ocena wieloaspektowa przebiegów.

4. Ergonomia Ruchu.
5. Metody oceny ergonomii - pozycje ciała:

 • Analiza REBA - dla pracy przeważająco stojącej.

Dzień 2

1. Powtórka:

 • Analiza RULA – dla pracy przeważająco siedzącej.
 • Analiza NIOSH – przenoszenie ciężarów w obrębie stanowiska pracy.
 • Analiza KIM – transport materiałów.

2. Tempo pracy.
3. Środowisko.
4. Matryca ekonomii i ergonomii ruchu – ćwiczenia.
5. Działania korygująco optymalizacyjne.

Dzień 3 – Sala gimnastyczna

1. Źródła zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego.
2. Choroby układu mięśniowo-szkieletowego.
3. Ćwiczenia korygujące podstawowe i wzbogacone:

 • Głowa i szyja.
 • Tułów.
 • Kończyny dolne.
 • Kończyny górne.

4. Zestaw aktywności zindywidualizowany – omówienie:

 • Taniec i różne jego formy.
 • Zajęcia w wodzie.
 • Gry zespołowe.
 • Sporty walki.

5. Ekonomia ruchu – ćwiczenia doskonalące:

 • Budowa stanowisk treningowych.
 • Przygotowanie ćwiczeń doskonalących.

6. Tempo pracy – ćwiczenia.
7. Logika przepływu – ćwiczenia.

Ćwiczenia:

 • Gra integrująca
  Praca indywidualna
  Cel: Zintegrowanie uczestników szkolenia dla zbudowania dobrych relacji.
 • Ekonomia ruchu – zestaw ćwiczeń
  Praca indywidualna
  Cel: Przećwiczenie poznanej wiedzy na praktycznych przykładach.
 • Analiza ekonomii ruchu
  Ćwiczenie grupowe
  Cel: Przeprowadzenie na przykładzie filmu pełnej analizy ekonomii ruchu.
 • Zestaw analiz - REBA/RULA/NIOSH/KIM
  Ćwiczenie grupowe
  Cel: Przeprowadzenie na przykładzie filmu i przygotowanych zdjęć pełnej analizy ergonomii.
 • Analiza tempa pracy
  Ćwiczenie grupowe
  Cel: Przeprowadzenie na przykładzie filmu pełnej analizy.
 • Matryca ekonomii i ergonomii ruchu
  Ćwiczenie grupowe
  Cel: Analiza porównawcza dwóch obszarów oceny.
 • Działania korygujące
  Ćwiczenie grupowe
  Cel: Opracowanie działań korygująco optymalizacyjnych.
 • Ćwiczenia korygujące podstawowe i wzbogacone
  Ćwiczenie grupowe
  Cel: Nauka ćwiczeń korygujących.
 • Zestaw aktywności zindywidualizowany
  Ćwiczenie grupowe
  Cel: Nauka aktywności korygujących niestandardowych.
 • Tempo pracy – ćwiczenia
  Ćwiczenie indywidualne
  Cel: doskonalenie tempa pracy.
 • Logika przepływu – ćwiczenia
  Ćwiczenie grupowe
  Cel: Nauka przepływu na stanowisku pracy.

Adresaci

 • ​Pracownicy działów doskonalenia procesów produkcyjnych,
 • Pracownicy BHP,
 • Koordynatorzy,
 • Kierownicy,
 • Brygadziści,
 • Mistrzowie.

Korzyści dla uczestnika

​Uczestnik nauczy się:

 • Przeprowadzić analizę ergonomii i ekonomii ruchu.
 • Opracować skuteczne działania korygujące i usprawniające.
 • Dobrać ćwiczenia do obciążeń układu ruchu.
 • Przygotować i przeprowadzić ćwiczenia doskonalące pracę.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są metody badania procesów roboczych opartych o ergonomię i ekonomię ruchu.
 • Jakie czynniki wpływają na obniżenie wydajności pracowników.
 • Jakie czynniki są szkodliwe i jakie choroby z nich wynikają.
 • Jakie są możliwości personalizacji aktywności ruchowej.

Zastosowanie

​Humanizacja pracy w nowoczesnej organizacji to szereg działań ukierunkowanych na przystosowanie warunków pracy do potrzeb człowieka. Podstawą szkolenia jest ekonomia i ergonomia ruchu. Oba te składniki badane osobno mogą powodować powstanie rozbieżnych czasem wzajemnie się wykluczających sposobów organizacji metod pracy. Stosowane metody badania są rozbieżne a wyniki analizowane z uwzględnieniem innych celów. Zaangażowany kapitał zakładowy zostaje w ten sposób marnotrawiony. Częste zmiany w kształtowaniu miejsc pracy nie służą lub mają znikomy wpływ na powstawanie wartości dodanej w wyrobie. Osiąganie celów przedsiębiorstw powinno być realizowane często poprzez kompromis a nie optymalne rozwiązanie.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek