Szkolenia Inwentyka i innowacje

Każdy zgodzi się z twierdzeniem, że w działalności inżynierskiej czy menedżerskiej, w każdym projekcie, wobec każdego problemu i szansy, kreatywność to pożądana cecha. Mało kto wie, że jest to także umiejętność, którą można wyszkolić, skutecznie stosować i doskonalić. Metody twórczego rozwiązywania problemów obejmują znane narzędzia (burza mózgów, mapa myśli, diagram Ishikawy, koła jakości, 5W2H, 5Why, PDCA) oraz zdecydowanie mniej powszechne (analiza morfologiczna, metoda kruszenia, 6 myślowych kapeluszy, karuzela pomysłów, QC story, diagram pokrewieństwa). Są wśród nich także metody związane z raportowaniem przebiegu i efektów rozwiązywania problemów, stosowane w wielu branżach jako wymaganie wobec dostawców (np. raport A3, raport G8D).
Szczególne miejsce wśród metod wspierających twórcze rozwiązywanie problemów zajmuje metoda TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań). Słabo znana w Polsce, jest od wielu lat z powodzeniem stosowana w wielu firmach na świecie jako źródło kreatywnych rozwiązań problemów technicznych (i nie tylko). Przez wielu specjalistów metoda uważana jest za „algorytm wynalazku” – przepis na proces dojścia do koncepcji rozwiązania problemu, bazującej na ponad milionie przeanalizowanych patentów i wynalazków z różnych dziedzin technicznych.