Ilustracja szkolenia: Inżynier procesu - cz I - projektowanie i zarządzanie procesem- szkolenie online

Inżynier procesu - cz I - projektowanie i zarządzanie procesem- szkolenie online

Cele szkolenia

 • Celem części I jest rozwinięcie podstawowych kwalifikacji potrzebnych do efektywnego zarządzania przepływem materiałów, komponentów i produktów w procesach wytwórczych inżyniera procesu.
 • Wskazanie roli inżyniera procesu w różnych branżach oraz w różnych etapach tworzenia się procesu produkcyjnego z uwzględnieniem pracy projektowej i operacyjnej oraz obsługi systemów produkcyjnych, dokumentacji produkcyjnej w kontekście wymagań norm.
Dostępna wersja stacjonarna - INP-P

Termin i miejsce

 • 11 - 12 maja 2021  TERMIN GWARANTOWANY
  do rozpoczęcia pozostało 4 dni
  liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Online
 • 7 - 8 czerwca 2021
  do rozpoczęcia pozostało 31 dni
  Online
 • 22 - 23 lipca 2021
  do rozpoczęcia pozostało 76 dni
  Online
 • 2 - 3 września 2021
  do rozpoczęcia pozostało 118 dni
  Online
 • 4 - 5 października 2021
  do rozpoczęcia pozostało 150 dni
  Online

Symbol szkolenia

INP-P-ONL

Program i ćwiczenia

1. Proces a produkt – opis procesu i produktu za pomocą wskaźników.

2. Inżynier procesu - rola i zadania – balansowanie zadań i obowiązków. 

3. Koncepcja szczupłego zarządzania procesu produkcji – metody i narzędzia poszukiwania potencjału. 

4. Metoda – określanie zasad wykonywania pracy. 

5. Standaryzacja, a zmiany w procesie. 

6. Maszyna – komunikacja z maszyną a jej efektywne wykorzystanie w procesie produkcji. 

7. Drzewko maszyny – budowa i zastosowanie.

8. Komunikacja w procesie produkcji – wewnętrzna i zewnętrzna. 

9. Gemba meeting , Pareto Table, wizualizacja – dobór narzędzi i ich efektywne zastosowanie. 

10. Ciągłe usprawnienie – podejście Kaizen. 

11. ZQC – metoda przeciwdziałania powstawaniu błędom.

12. Oczekiwania wobec działów wspierających proces produkcji. 

13. Wdrażanie zmian w procesie produkcji – zadania, małe i duże zespoły projektowe. 

14. Systemy produkcyjne i normy - dokumentacja procesu. 

  Ćwiczenia: 

 • Diagram Ishikawy – jako mapa procesu do określanie zadań w procesie. 
 • Matryca porównawcza cech produktu. 
 • Matryca kompetencji inżyniera procesu. 
 • 5W + 1H – narzędzie do tworzenia standardu. 
 • Drzewko maszyny – budowa struktury drzewa maszyny. 
 • Budowa i zarządzanie stołem Pareto. 
 • ZQC – dla wtryskarki tworzyw. 
 • Matryca wyboru realizacji zadań

Adresaci

 • referenci i specjaliści ds. produkcji,
 • inżynierowie i koordynatorzy produkcji,
 • inżynierowie jakości i optymalizacji procesu, 
 • pracownicy działów SQA, SQD, 
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji),
 • koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji, 
 • pracownicy działów technicznych.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się: 

 • tworzyć i sprawdzać efektywność standardów pracy, 
 • oceniać jakość procesu i prac z nim związanych na podstawie danych, 
 • podejmować decyzje w oparciu o narzędzia dobrane pod katem rodzaju danych z którymi pracuje, 
 • tworzyć drzewko maszyny na podstawie odwróconej logiki pytania „ dlaczego”, 
 • zasad efektywnej komunikacji wewnątrz obszaru produkcji i z działami wspierającymi procesy produkcji, 
 • wykorzystania narzędzi matrycowych do podejmowania decyzji, 
 • podejścia kreatywnego do procesu pozwalającego na wdrożenie ZQC.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.