Cele szkolenia

 • Przekazanie w formie interesującego warsztatu wiedzy koniecznej do przystosowania organizacji do wymagań nowej normy ISO 14001:2015.
 • Przekazanie wiedzy i budowanie umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem wg normy ISO 31000. 
 • Wyjaśnienie różnic pomiędzy ISO 14001:2015 oraz ISO 14001:2004.
 • Przygotowanie Uczestników do wymogów certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

ISO14-P

Program i ćwiczenia

Znowelizowane zasady zarządzania High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania środowiskowego.

Wprowadzenie:

0.1 Tło
0.2 Cel systemu zarządzania środowiskowego
0.3 Czynniki sukcesu
0.4 Model P-D-C-A
0.5 Zawartość normy

System zarządzania środowiskowego - wymagania z wytycznymi stosowania:

1. Zakres
2. Terminy i definicje
3. Kontekst organizacji
3.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
3.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron
3.3 Określenie zakresu systemu zarządzania środowiskowego
3.4 System zarządzania środowiskowego
4. Przywództwo
5. Planowanie, w tym między innymi:
5.1 Działania dotyczące zagrożeń i możliwości z wykorzystaniem normy ISO 31000:2009
6. Wsparcie, w tym między innymi:
6.1 Zasoby
6.2 Kompetencje
6.3 Świadomość
6.4 Komunikowanie się
6.5 Udokumentowane informacje
7. Funkcjonowanie
8. Ocena efektów działania
9. Doskonalenie, w tym między innymi:
9.1 Niezgodności i działania korygujące

Norma ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004 – porównanie.

Systemowe podejście do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu.

Ćwiczenia:

Ćwiczenia mają na celu: poszerzenie kompetencji, poznanie nowych wymagań, poznanie zmian, poznanie interpretacji wybranych elementów systemu, przećwiczenie konstruowania wybranych elementów systemu.

 • Zasady zarządzania jakością.
 • Terminologia - terminy odnoszące się do organizacji i przywództwa, planowania, wsparcia i funkcjonowania, oceny efektów działania i doskonalenia.
 • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu.
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron.
 • Zarządzanie ryzykiem.
 • Aspekty środowiskowe.
 • Komunikowanie się.
 • Udokumentowane informacje.
 • Niezgodności i działania korygujące.

Adresaci

 • Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania środowiskowego.
 • Osoby posiadające przydzielone odpowiedzialności w ramach funkcjonowania systemy zarządzania środowiskowego.
 • Osoby dedykowane do pracy na stanowiska objęte funkcjonowaniem systemu zarządzania środowiskowego.
 • Specjaliści ds. środowiska.
 • Liderzy projektów.
 • Audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania środowiskowego.
 • Audytorzy zintegrowanych systemów zarządzania.
 • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).
 • Kadra zarządzająca wyższego szczebla.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnicy po warsztacie będą:

 • Znali strukturę i zawartość nowego wydania normy ISO 14001:2015.
 • Znali różnice pomiędzy ISO 14001:2015 vs. ISO 14001:2004.
 • Posiadali podstawowe kompetencje (wiedzę i umiejętności do stosowania) w zakresie nowych wprowadzonych wymagań (między innymi kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, myślenia opartego na ryzyku).
 • Mogli brać świadomy udział w przystosowywaniu organizacji do nowych wymagań normy ISO 14001:2015.
 • Posiadali podstawowe kompetencje umożliwiające wykorzystanie wymagań normy ISO 31000 w zarządzaniu ryzykiem w swojej organizacji.

Metodyka

Szkolenie ma charakter warsztatu, prowadzone wsposób praktyczny i dobrze przyswajalny dla Uczestników;

 • mini wykład,
 • dyskusja moderowana,
 • konstruowanie i analiza przykładowych elementów systemu związanych z nowymi wymaganiami,
 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe.

Zastosowanie

Szkolenie dedykowane dla osób chcących poznać strukturę i wymagania nowego wydania normy ISO 14001:2015,zaznajomić się z istotnymi różnicami między tymi standardami oraz poznać interpretację nowych obszarów takich jak kontekst organizacji, potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron, myślenie oparte na ryzyku, udokumentowana informacja, itp.

Opinie uczestników

12.11.2019 r. "Sympatyczna atmosfera, ciekawe tematy, bardzo przydatne szkolenie."
26-27.07.2018 r. "Bardzo dobry trener."
09-10.04.2018 r. "Najbardziej wartościowe szkolenie, które odbyłam kiedykolwiek. Nadzwyczaj kompetentna i fachowa osoba prowadząca. Uważna i pomocna, z ogromną wiedzą, świetnie przygotowana, ciekawie opowiadająca, bardzo dobre materiały pomocnicze i szkoleniowe. Ocena powyżej wybitnej."
09-10.04.2018 r. "Szkolenie w pełni spełniające nasze oczekiwania. Dziękujemy."
09-10.04.2018 r. "Proszę wyjątkowo docenić prowadzącego - wyjątkowy fachowiec, godny polecenia."
02-03.06.2016 r. "Dobry kontakt z trenerem."
02-03.06.2016 r. "Dobra forma szkolenia."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek