Ilustracja szkolenia: ISO 14001:2015 – wymagania systemu zarządzania środowiskowego - szkolenie online

ISO 14001:2015 – wymagania systemu zarządzania środowiskowego - szkolenie online

Cele szkolenia

• Przekazanie wiedzy koniecznej do przystosowania organizacji do wymagań nowej normy ISO 14001:2015.
• Przekazanie wiedzy i budowanie umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem wg normy ISO 31000.
• Wyjaśnienie różnic pomiędzy ISO 14001:2015 oraz  ISO 14001:2004
• Przygotowanie Uczestników do wymogów certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu.

Dostępna wersja stacjonarna - ISO14-P

Termin i miejsce

 • 5 - 6 października 2020
  do rozpoczęcia pozostało 51 dni
  Online

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

ISO14-P-ONL

Program i ćwiczenia

·       Znowelizowane zasady zarządzania

·       High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania środowiskowego

·       Wprowadzenie:

·       0.1 – Tło

·       0.2 – Cel systemu zarządzania środowiskowego

·       0.3 – Czynniki sukcesu

·       0.4 – Model P-D-C-A

·       0.5 – Zawartość normy

·       System zarządzania środowiskowego – wymagania z wytycznymi stosowania

·       1 – Zakres

·       3 – Terminy i definicje

·       4 – Kontekst organizacji

·       4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu

·       4.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron

·       4.3 Określenie zakresu systemu zarządzania środowiskowego

·       4.4 System zarządzania środowiskowego

·       5 – Przywództwo

·       6 – Planowanie, w tym między innymi:

·       6.1 Działania dotyczące zagrożeń i możliwości z wykorzystaniem normy ISO 31000:2009

·       7 – Wsparcie, w tym między innymi:

·       7.1 Zasoby

·       7.2 Kompetencje

·       7.3 Świadomość

·       7.4 Komunikowanie się

·       7.5 Udokumentowane informacje

·       8 – Funkcjonowanie

·       9 – Ocena efektów działania

·       10 – Doskonalenie, w tym między innymi:

·       10.2 Niezgodności i działania korygujące

·       Norma ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004 – porównanie

·       Systemowe podejście do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu 

AGENDA:

Dzień 1

8.30-9.30 – Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji on -line

9.40-10.40 – Terminy, definicje, kontekst

10.50-11.50 – Ryzyko środowiskowe

11.50-12.20 – przerwa

12.20-13.20 – ćwiczenie  z określania kontekstu i ryzyka

13.30-14.30 – Zarzadzanie procesowe - ćwiczenie

14.40-15.30 – Pytania, dyskusja na zgłoszone problemy

Dzień 2

8.30-9.30 – Przypomnienie z I dnia, pytania

9.40-10.40 – Aspekty środowiskowe

10.50-11.50 – Ocena zgodności i cykl życia wyrobu

11.50-12.20 – przerwa

12.20-13.20 – Ćwiczenia z określania cyklu życia

13.30-14.30 – Ćwiczenia z znajomości ISO 14001

14.40-15.30 – Egzamin + ankieta

 

Ćwiczenia:

Ćwiczenia mają na celu: poszerzenie kompetencji, poznanie nowych wymagań, poznanie zmian, poznanie interpretacji wybranych elementów systemu, przećwiczenie konstruowania wybranych elementów systemu

 • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Aspekty środowiskowe
 • Cykl życia wyrobu
 • Komunikowanie się
 • Udokumentowane informacje
 • Niezgodności i działania korygujące

Adresaci

 • Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania środowiskowego
 • Osoby posiadające przydzielone odpowiedzialności w ramach funkcjonowania systemy zarządzania środowiskowego
 • Osoby dedykowane do pracy na stanowiska objęte funkcjonowaniem systemu zarządzania środowiskowego
 • Specjaliści ds. środowiska
 • Liderzy projektów
 • Audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania środowiskowego
 • Audytorzy zintegrowanych systemów zarządzania
 • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji)
 • Kadra zarządzająca wyższego szczebla

Korzyści dla uczestnika

Uczestnicy po szkoleniu będą:

 • Znali strukturę  i zawartość nowego wydania normy ISO 14001:2015
 • Znali różnice pomiędzy ISO 14001:2015 vs. ISO 14001:2004
 • Posiadali podstawowe kompetencje (wiedzę i umiejętności do stosowania) w zakresie nowych wprowadzonych wymagań (między innymi kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, myślenia opartego na ryzyku)
 • Mogli brać świadomy udział w przystosowywaniu organizacji do nowych wymagań normy ISO 14001:2015
 • Posiadali podstawowe kompetencje umożliwiające wykorzystanie wymagań normy ISO 31000 w zarządzaniu ryzykiem w swojej organizacji