Ilustracja szkolenia: ISO 9001:2015 – wymagania systemu zarządzania jakością - szkolenie online

ISO 9001:2015 – wymagania systemu zarządzania jakością - szkolenie online

Cele szkolenia

·       Poznanie struktury i zawartości merytorycznej normy ISO 9001:2015

·       Poznanie zagadnień / poszerzenie wiedzy z zakresu kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron

·       Poznanie zagadnień / poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem wg normy ISO 31000

·       Poznanie różnic  pomiędzy ISO 9001:2015 vs. ISO 9001:2008

·       Poznanie systemowego podejścia do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu

·       Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział

Dostępna wersja stacjonarna - ISO9-P

Termin i miejsce

  • 2 - 3 września 2020
    do rozpoczęcia pozostało 18 dni
    Online
  • 26 - 27 listopada 2020
    do rozpoczęcia pozostało 103 dni
    Online

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

ISO9-P-ONL

Program i ćwiczenia

·       High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania jakością

·       Wprowadzenie:

·       0.1 – Postanowienia ogólne

·       0.2 – Zasady zarządzania jakością

·       0.3 – Podejście procesowe – doprecyzowanie wymagań

·       0.3.1 – Postanowienia ogólne dotyczące procesów

·       0.3.2 – Cykl P-D-C-A

·       0.3.3 – Myślenie oparte na ryzyku

·       0.4 Powiązania z innymi normami dotyczącymi systemów zarządzania

·       3 – Terminy i definicje

·       System zarządzania jakością - wymagania

·       1 – Zakres

·       3 – Terminy i definicje

·       4 – Kontekst organizacji

·       4.1 – Zrozumienie organizacji i jej kontekstu

·       4.2 – Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron

·       4.3 Ustalenie zakresu systemu zarządzania jakością

·       4.4 System zarządzania jakością i jego procesy

·       5 – Przywództwo

·       6 – Planowanie, w tym między innymi:

·       6.1 Działania uwzględniające ryzyka i możliwości z wykorzystaniem normy ISO 31000:2009

·       7 – Wsparcie, w tym między innymi:

·       7.1.4 Środowisko dla funkcjonowania procesów

·       7.1.6 Zarządzanie wiedzą

·       7.4 Komunikacja

·       7.5 Udokumentowane informacje

·       8 – Operacje, w tym między innymi:

·       8,4 Nadzór nad zewnętrznymi procesami, wyrobami i usługami

·       8.5 Działania po dostawie

·       8.6 Zwolnienie wyrobów i usług

·        8.7 Nadzór nad wynikiem niezgodnym

·       9 – Ocena działania

·       10 – Doskonalenie, w tym między innymi:

·       10.2 Niezgodności i działania korygujące

·       Norma ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008 – porównanie

·       Systemowe podejście do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu 
 

Ćwiczenia mają na celu: poszerzenie kompetencji, poznanie nowych wymagań, poznanie zmian, poznanie interpretacji wybranych elementów systemu, przećwiczenie konstruowania wybranych elementów systemu

·       Zasady zarządzania jakością

·       Podejście procesowe do zarządzania - środowisko dla funkcjonowania procesów

·       Terminologia – Główne zmiany pomiędzy ISO 9001: 2008 i ISO 9001:2015

·       Zrozumienie organizacji i jej kontekstu

·       Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron

·       Zarządzanie ryzykiem

·       Zarządzanie wiedzą

·       Komunikacja

·       Nadzór nad zewnętrznymi procesami, wyrobami i usługami

·       Niezgodności i działania korygujące

 

Dzień pierwszy

08.30-09.30-powitanie, przedstawienie się, ustalenia zasad i programu całego szkolenia

09.30-09.40-przerwa

09.40-10.40-budowa normy ISO 9001, kontekst organizacji

10.40-10.50-przerwa

10.50-11.50-zarządzanie procesowe – dokumentowanie procesów

11.50-12.30- przerwa

12.30-13.30-analiza ryzyka w procesach

13.30-13.40-przerwa

13.40-14.40-ćwiczenia z tworzenia kart procesów

14.40-14.50-przerwa

14.50-15.30-podsumowanie pierwszego dnia, pytania i odpowiedzi

 

Dzień drugi

08.30-09.30-odpowiedzialność kierownictwa i planowanie systemu

09.30-09.40-przerwa

09.40-10.40-wsparcie głównych procesów

10.40-10.50-przerwa

10.50-11.50-omówienie głównych procesów – obsługa klienta, projektowania i zakupy

11.50-12.30- przerwa

12.30-13.30-produkcja i kontrola jakości

13.30-13.40-przerwa

13.40-14.40-audity wewnętrzne i działania korygujące

14.40-14.50-przerwa

14.50-15.30-podsumowanie szkolenie, pytania i odpowiedzi

Adresaci

·       Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością

·       Osoby posiadające przydzielone odpowiedzialności w ramach funkcjonowania systemy zarządzania jakością

·       Osoby dedykowane do pracy na stanowiska objęte funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością

·       Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości

·       Liderzy projektów

·       Audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania jakością,

·       Audytorzy zintegrowanych systemów zarządzania

·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji)

·       Kadra zarządzająca wyższego szczebla

Korzyści dla uczestnika

Uczestnicy po szkoleniu będą:

·       Znali strukturę  i zawartość nowego wydania normy ISO 9001:2015

·       Znali różnice pomiędzy ISO 9001:2015 vs. ISO 9001:2008

·       Posiadali podstawowe kompetencje (wiedzę i umiejętności do stosowania) w zakresie nowych wprowadzonych wymagań (miedzy innymi kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, myślenia opartego na ryzyku, środowiska dla funkcjonowania procesów)

·       Mogli brać świadomy udział w przystosowywaniu organizacji do nowych wymagań normy ISO 9001:2015

·       Posiadali podstawowe kompetencje umożliwiające wykorzystanie wymagań normy ISO 31000 w zarządzaniu ryzykiem w swojej organizacji

Metodyka

Mini wykład, dyskusja moderowana, konstruowanie i analiza przykładowych elementów systemu związanych z nowymi wymaganiami, ćwiczenia indywidualne i zespołowe.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.