Przedmiot szkolenia

​Moderowanie grupy, przegląd dokumentacji, ocena wymagań Klientów odnośnie FMEA, wspólna analiza ryzyka, Reverse FMEA - analiza ryzyka przy stanowisku pracy, praca z oprogramowaniem wspomagającycm FMEA.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

90%

Symbol szkolenia

PK-FMEA

Program i ćwiczenia

​Zakres:

Moderowanie grupy, przegląd dokumentacji, ocena wymagań Klientów odnośnie FMEA, wspólna analiza ryzyka, Reverse FMEA - analiza ryzyka przy stanowisku pracy, praca z oprogramowaniem wspomagającycm FMEA.

Adresaci

​Zesopły FMEA

Inzynierowie procesu

Inżynierowie jakości

Technolodzy

Moderatorzy FMEA

Kierownicy projektów

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek