Ilustracja szkolenia: Kontroler jakości - doskonalenie kompetencji osobistych - szkolenie online

Kontroler jakości - doskonalenie kompetencji osobistych - szkolenie online

Cele szkolenia

 • Szkolenie doskonali kluczowe umiejętności osobiste kontrolera jakości w 4 obszarach: komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, praca zespołowa, doskonalenie pracowników wykonawczych.
 • W trakcie zajęć Uczestnicy zapoznają się z zasadami efektywnej komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem roli informacji zwrotnej w kontekście ograniczania braków i doskonalenia procedur.
 • Poznają źródła, fazy i przebieg konfliktu, a także ćwiczą sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych.
 • Przedstawiana jest również istota pracy zespołowej wraz z charakterystyką i rolą poszczególnych członków zespołu.
 • Zajęcia obejmują ponadto tematykę identyfikacji potrzeb szkoleniowych i sposobów doskonalenia pracowników w kontekście wprowadzania zmiany.
Dostępna wersja stacjonarna - UO-KRKJ

Termin i miejsce

 • 12 - 13 listopada 2020
  do rozpoczęcia pozostało 89 dni
  Online

Symbol szkolenia

UO-KRKJ-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1


1. Jakość jako działanie świadome.


2. Relacja kontrolujący – kontrolowany.


3. Komunikacja i asertywność.


Dzień 2


1. Rozwiązywanie konfliktów.


2. Dobra i efektywna praca zespołowa.


3. Szkolenie i procesy zmian w przedsiębiorstwie.


Ćwiczenia: • Określenie naturalnych predyspozycji do pracy zespołowej.

 • Tworzenie konspektu szkolenia.

 • Inwentarz stylów uczenia dorosłych wg Kolb`a.

 • Opracowanie wzorca zarządzania zmianą.

Adresaci • kontrolerzy jakości,

 • kandydaci na stanowisko kontrolera jakości.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:


 • Neutralizować konflikty.
 • Efektywnie stosować narzędzia komunikacji.
 • Współdziałać w zespole.
 • Planować szkolenia.
 • Planować zarządzanie zmianą w organizacji.

Uczestnik dowie się:

 • Według jakich zasad uczą się dorośli.
 • Jak umiejętności osobiste wpływają na jakość, efektywność i komfort pracy kontrolera jakości.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.


Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.