Ilustracja szkolenia: Koordynator Kaizen- szkolenie online

Koordynator Kaizen- szkolenie online

Cele szkolenia

  • Przygotowanie, wdrożenie i rozwój systemu KAIZEN dla liderów zmiany i osób odpowiedzialnych za organizację KAIZEN.
  • Przygotowanie uczestników do zaprojektowania, wdrożenia i rozwoju systemu KAIZEN w przedsiębiorstwie.
  • Istota Kaizen, organizacja Kaizen w przedsiębiorstwie, główne decyzje Kaizen, ocena projektów i motywowanie.
Dostępna wersja stacjonarna - KAIZ-K

Termin i miejsce

  • 8 - 9 grudnia 2020
    do rozpoczęcia pozostało 118 dni
    Online

Symbol szkolenia

KAIZ-K-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień I 
Godziny Temat
09:00-09:30 Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online
09:30-10:30 Filozofia i podstawowe zasady Kaizen, Kultura Doskonalenia, 7 kroków Kaizen
10:40-11:00 Pojęcie wartości dodanej i strat., Siedem rodzajów strat.
11:00-11:30 Praca w zespole - Identyfikacja Strat
11:40-12:10 "Organizacja KAIZEN w przedsiębiorstwie:

Różne systemy zgłaszania wniosków.
Struktura odpowiedzialności (uczestnicy zespołów, liderzy, koordynatorzy, zespół decydujący) - role.
Organizacja zespołów KAIZEN.
Komunikacja w ramach KAIZEN – karty KAIZEN, tablice, spotkania."
12:10-12:30 Narzędzia wspierające Kaizen - 5S, Standaryzacja Pracy, TPM, One Piece Flow, Poka Yoke - omówienie
12:40-13:10 Przerwa lunchowa
13:10-13:40 Praca w zespołach - ustalenie schematu postępowania i organizacji zespołów Kaizen
13:50-14:10 "Rola szkoleń w budowaniu i doskonaleniu KAIZEN.
Zasady efektywnego wdrożenia i rozwijania KAIZEN.
Rola koordynatora i liderów zmiany w zorganizowaniu systemu KAIZEN."
14:20-15:20 Sposoby oceny projektów, nagradzania, motywowania
15:20-16:00 Omówienie prac zespołów i podusmowanie pierwszego dnia
Dzień II 
09:00-09:30 Przypomnienie zasad Kaizen
09:30-10:00 Rola Pracy Standardowej - ćwiczenie
09:30-10:40 Wprowadzenie do gry "Układanka". Podział zadań.
10:40-10:50 Przerwa
10:50-11:20 Praca w zespołach Sprint I  - ustalenie celu długoterminowego, celu krótkoterminowego, podział pracy, gra
11:20-11:40 Omówienie Sprintu I - wnioski, problemy, sposób pracy, wynik
11:40-12:20 Praca w zespołach Sprint II - identyfikacja problemów, omówienie sposobu pracy, wyznaczenie celu krótkoterminowego
12:20-12:40 Omówienie Sprintu II  - wnioski, problemy, sposób pracy, wynik
12:40-13:10 Przerwa lunchowa
13:10-13:50 Praca w zespołach Sprint III - identyfikacja problemów, omówienie sposobu pracy, wyznaczenie celu krótkoterminowego
13:50-14:10 Omówienie Sprintu III - wnioski, problemy, sposób pracy, wynik
14:15-14:55 Praca w zespołach Sprint IV - identyfikacja problemów, omówienie sposobu pracy, wyznaczenie celu krótkoterminowego
14:55-15:15 Omówienie Sprintu IV - wnioski, problemy, sposób pracy, wynik
15:15-15:45 Podsumowanie gry, wnioski
15:45-16:00 Podsumowanie warsztatów

 

Adresaci

·         Koordynatorzy Kaizen w przedsiębiorstwie.

·         Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i rozwój systemu Kaizen.

·         Pracownicy działów jakości.

·         Inżynierowie jakości.

·         Pełnomocnicy Jakości.

·         Inżynierowie produktów/procesów.

·         Pracownicy działów jakości, inżynierii produkcji.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·         Przygotowanie podstawowych założeń systemu KAIZEN dla swojego przedsiębiorstwa.

·         Koordynowanie prac zespołów realizujących KAIZEN.

·         Formułowanie strategii oraz programu dalszego rozwoju systemu KAIZEN.

·         Wdrażanie wybranych metod systemu KAIZEN.

·         Zastosowanie zasad i technik przeglądu systemu KAIZEN.

·         Stosowanie wybranych technik rozwiązywania problemów stosowanych w ramach KAIZEN.

Opinie uczestników

Konkretny, rzeczowy przekaz, bez przeciągania. Praktyczne podejście do tematu, trial pracy grupowej. Bardzo atrakcyjna forma szkolenia online. Ćwiczenia łatwe do wykonania, a jednocześnie nakreślające metodologię postępowania.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.