Cele szkolenia

Przekazanie wiedzy z zakresu budowania efektywnego Systemu Zarządzania Jakością synergicznie współpracującego z programami Operational Excellence oraz uświadomienie inżynierom produkcji i procesu zagadnień jakościowych oraz inżynierom jakości założeń Lean Manufacturing celem ich współdziałania i synergii.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

40%

Czas trwania

1 dzień po 6 godz.

Symbol szkolenia

LM-Q

Program i ćwiczenia

1. Filary i główne obszary Systemów Zarządzania Jakością.
2. Programy Ciągłego Doskonalenia – Operational Excellence:

 • Lean Manufacturing
 • Kaizen
 • 6 Sigma.

3. Integracja Programów Ciągłego Doskonalenia z Systemami Zarządzania Jakości – Budowa wspólnego Systemu Zarządzania.
4. Rola pracowników oraz kadry zarządzającej w budowaniu zintegrowanego systemu.
5. Zarządzanie Zmianą.

Ćwiczenia / warsztaty:

Integracja Programów Ciągłego Doskonalenia z Systemami Zarządzania Jakości – Budowa wspólnego Systemu Zarządzania – praca w grupie:

 • Zarządzanie celami [Hoshin Kanri Matrix] – 1h.
 • Warsztat związany z przypisaniem technik / narzędzi Operational Excellence do systemu opartego na normie ISO 9001 – 1,5h.

Adresaci

 • kierownicy i inżynierowie produkcji,
 • kierownicy i inżynierowie jakości,
 • inżynierowie procesu,
 • specjaliści ds. ciągłego doskonalenia,
 • pracownicy działów związanych z utrzymaniem i rozwojem Systemów Zarządzania Jakością.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik podczas szkolenia:

 • Pozna jaka jest rola pracowników oraz kadry zarządzającej w budowaniu zintegrowanego systemu.
 • Nauczy się jak integrować programy ciągłego doskonalenia z systemem zarządzania jakością.
 • Nauczy się w jaki sposób wprowadzać zarządzanie zmianą.

Metodyka

- Wykład / warsztat - Ćwiczenia praktyczne - Dyskusja

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek