Szkolenia Logistyka w firmie

Działalność każdej firmy to nieustanna logistyka. Dotyczy to zarówno firm produkcyjnych, jak i usługowych czy handlowych. Planowanie, przemieszczanie, przechowywanie, zakupy, odbiory dostaw, kompletacja, wysyłka – z tego typu procesów składają się wszystkie przedsiębiorstwa.
Procesy logistyczne są na ogół istotną częścią kosztów działalności firmy. Na ogół procesy te dalekie są od optymalnych przebiegów, mnóstwo w nich źródeł strat. Dlatego są dużym „polem do popisu” dla metod odchudzonego zarządzania - „lean management”. Wdrożenie tej filozofii dla procesów logistycznych - „lean logistic” - może uzyskać dla firmy istotne oszczędności oraz przyczynić się do jej sukcesu ekonomicznego, np. poprzez optymalizację planowania logistycznego, gospodarki magazynowej, ekonomii transportu czy ergonomii ruchu.