Ilustracja szkolenia: Menadżer jakości- szkolenie online

Menadżer jakości- szkolenie online

Cele szkolenia

  • Przedstawienie roli Menedżera Jakości w organizacji jako osoby łączącej w sobie obszary związane z wiedzą techniczną, wiedzą branżową i procesową, ale również obszary dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii. 
  • Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie wszystkich wymienionych obszarów przez pryzmat Zarządzania Jakością i jego wpływu na biznes wraz z praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy w codziennej pracy. 
  • Szkolenie opiera się na przedstawieniu praktycznych aspektów wykorzystania tej wiedzy popartych dotychczasowymi osiągnieciami naukowymi.
Dostępna wersja stacjonarna - MJ

Termin i miejsce

Symbol szkolenia

MJ-ONL

Program i ćwiczenia

I dzień:

Lp.

Temat

Czas

Logowanie się uczestników

8:00 – 8:30

1.

Istota i ewolucja jakości - na jakim etapie jest moja organizacja

8:30 – 9:30

Przerwa

9:30 – 9:40

2.

Zarządzanie jakością – od kontroli jakości do TQM

9:40 – 10:40

Przerwa

10:40 – 10:50

3. 

Wpływ 14 zasad Zarządzania Deminga na zasady zarządzania jakością   organizacji

10:50 – 11:50

Przerwa

11:50 – 12:30

4.

System zarządzania jakością  - podejście procesowe Planowanie jakości z uwzględnieniem kosztów jakości

12:30 – 13:30

Przerwa

13:30 – 13:40

5.

Istota problemu i cele rozwiązywania problemów - metodologie  i  narzędzia

13:40 – 14:50

6.

Podsumowanie, pytania, uwagi

14:50 -  15:00

 

II Dzień

Lp.

Temat

Czas

Logowanie się uczestników

8:00 – 8:30

1.

Kształtowanie jakości w strategii organizacji

Cele biznesu w praktyce

8:30 – 9:00

2.

Ćwiczenie z ustalania celów jakościowych (BSC)

9:00 – 9:40

Przerwa

9:40 – 9:50

3.

Jakość a współpraca z otoczeniem (klienci, dostawcy.. kooperanci)

9:50 – 10:50

Przerwa

10:50 – 11:00

4

Jakość a zarządzanie

11:00 – 11:40

5.

Ćwiczenie z umiejętności decyzyjnych i test na styl kierowania

11:40 – 12:00

Przerwa

12:00 – 12:30

6.

Rola komunikacji w kształtowaniu jakości

12:30 – 13:20

7.

Test na umiejętność sprawnego komunikowania się

13:20 – 13:30

Przerwa

13:30– 13:40

8.

Rola kierownika w procesie kształtowania jakości

13:40– 14:45

9.

Podsumowanie, pytania, uwagi

14:45 -  15:00

 

Adresaci

  • menedżerowie jakości
  • kierownictwo wszystkich szczebli zarządzania (ze szczególnym naciskiem na kierownictwo szczebla średniego i bezpośredni dozór) przedsiębiorstw zainteresowanych rozwijaniem jakości.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         Jak transferować strategię i cele organizacji na pracowników i procesu w dziale jakości.

·         Wykorzystywać metodę SWOT do oceny ryzyka procesów.

·         Wykorzystywać model żółwia do opisu procesu.

·         Jak wykorzystywać metody SMART, GROW, Strategiczna karta wyników – Balanced Scorecard.

Uczestnik dowie się:

·         Jakie są naczelne zasady zarządzania jakością wykorzystywane w większości dzisiejszych koncepcji z wiązanych
z problematyką jakości.

·         Na czym polegają koncepcje takie jak: TQM, Six Sigma i Lean Manufacturing.

·         Jak kształtować dobre relacje z klientem i dostawcą oraz dlaczego są one tak istotne.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

1.Wzrost efektywności i skuteczności menedżerów jakości.
2.Znajomość narzędzi kształtowania jakości w sferze strategicznej.
3.Znajomość narzędzi kształtowania jakości w różnych obszarach zarządzania.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 
Materiały dostępne w wersji elektronicznej.