Cele szkolenia

​Podstawą sukcesu Firmy jest efektywne zarządzanie właściwie dobranym zespołem pracowników. W ramach prezentowanego szkolenia, będziecie Państwo mieli okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy w grupie, zarządzania zespołem pracowników oraz funkcjonowania w roli lidera. W razie zainteresowania z Państwa strony zaprezentowana zostanie także problematyka rozwiązywania konfliktów w Firmie. Szkolenie ma charakter interaktywny (ćwiczenia grupowe i indywidualne) z elementami wykładu i dyskusji.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

0%

Czas trwania

3 dni po 6 godz.

Symbol szkolenia

MPROD

Adresaci

Kadra Kierownicza Firmy Klienta

Korzyści dla uczestnika

Wzrost umiejętności kierowniczych; Zrozumienie mechanizmów pracy zespołowej; Zdobycie umiejętności tworzenia zespołu; Wzrost zaangażowania i samodzielności kadry kierowniczej; Umiejętność budowania autorytetu i delegowania odpowiedzialności; Zrozumienie istoty konfliktu w Firmie

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek