Ilustracja szkolenia: Metoda global 8D- szkolenie online

Metoda global 8D- szkolenie online

Cele szkolenia

 •  Przekazanie wiedzy na temat procesu rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metody G8D (Global 8 Disciplines) używany od lat w przemyśle motoryzacyjnym do ustalenia źródeł problemu i zdefiniowania efektywnych działań korygujących i zapobiegawczych.
 • Przeprowadzenie Uczestników przez proces G8D na przykładzie praktycznych zadań, dzięki którym posiądą umiejętność i wiedzę do prowadzenia zespołów doskonalących wewnątrz własnych organizacji.
Dostępna wersja stacjonarna - G8D

Termin i miejsce

 • 20 - 21 maja 2021
  do rozpoczęcia pozostało 31 dni
  Online

Symbol szkolenia

G8D-ONL

Program i ćwiczenia

I dzień:

Lp.

Temat

Czas

Logowanie się uczestników

8:10-8:30

1.

D0 Przygotowanie do Ford Global 8D

 • Kryteria aplikacji metody
 • Narzędzia pomocnicze: arkusz kontrolny Pareto,
 • Case Study

D1 Powołanie zespołu

 • Dobór członków zespołu, role w zespole, ustanowienie zasad.
 • Case Study

D2 Opis Problemu

 • Zasady analizy tła problem 5W&2H
 • Dodatkowe narzędzia (m.in. schemat blokowy)
 • Case Study

8:30 – 9:30

Przerwa

9:30 – 9:40

2.

Ćwiczenie z zastosowania analizy 5W&2H

9: 40 – 10:20

3.

D3 Tymczasowe działania korygujące

 • Zasady opracowania działań tymczasowych
 • Case Study

10:20 – 10:30

4.

Ćwiczenie z ustalania tymczasowych działań korygujących

10:30 – 10:40

Przerwa

10:40 – 10:50

5.

D4 Zdefiniowanie przyczyny i punktów ucieczki

 • Opracowanie listy potencjalnych przyczyn problemu
 • Reedukacja listy potencjalnych przyczyn problemu
 • Poszukiwanie przyczyn źródłowych
 • Weryfikacja przyczyn źródłowych
 • Dodatkowe narzędzia (Ishikawa, Pareto, 5whys, diagram rozrzutu)
 • Case Study

10:50 – 12:00

Przerwa

12:00 – 12:30

6.

Ćwiczenie z diagramem Ishikawy

12:30 – 12:40

7.

Ćwiczenie z wykresem Pareto/ABC

12:40 – 13:10

8.

Ćwiczenie z analizą 5xdlaczego

13:10 – 13:40

Przerwa

13:40 – 13:50

8

D5 Wybór akcji korygujących dla przyczyn i punktów ucieczek

 • Opracowanie rozwiązań
 • Wybór rozwiązań
 • Dodatkowe narzędzia (różne odmiany burzy mózgów, metoda grupy eksperckiej)
 • Case Study

D6 Wprowadzenie i zatwierdzenie akcji korygujących

 • Zasady wprowadzania I zatwierdzania akcji korygująących
 • Doodatkowe narzędzia (action plan)
 • Case Study

D7 Wprowadzenie akcji zapobiegawczych

 • Case Study

D8 Zamknięcie działań

13:50 – 14:30

9.

Ćwiczenie z PDPC i action planu

14:30 – 14:45

10.

Podsumowanie, pytania, uwagi

14:45 – 15:00

II Dzień:

Warsztaty z zastosowania poznanych zasad i narzędzi pomocniczych G8D poznanych w I dniu. Ćwiczenia w 50 minutowych blokach przerywane 10 minutowymi przerwami i jedną przerwą 30-minutową. Podstawą warsztatów są „firmowe” problemy wskazane przez uczestników

Adresaci

 • pracownicy działów techniczno-technologicznych,
 • pracownicy działu przygotowania produkcji,
 • osoby zajmujące się praktycznymi problemami utrzymania ruchu,
 • osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania.

Korzyści dla uczestnika

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • prowadził samodzielnie proces rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metody G8D,
 • powoływał i prowadził zespół zawiązany do ustalenia źródeł problemu i ścieżki jego rozwiązania,
 • poprawnie definiował efektywne działania korygujące i zapobiegawcze.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 
Materiały dostępne w wersji elektronicznej.