Cele szkolenia

Zaznajomienie uczestników z tematyką twórczego rozwiązywania problemów celem poszukiwania skutecznych, efektywnych i niebanalnych rozwiązań problemów przedsiębiorstw/instytucji niezależnie od ich rodzaju działalności, formy własności, wielkości czy stopnia skomplikowania realizowanych procesów.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

MTW-P

Program i ćwiczenia

Dzień I

1. Istota problemu w przedsiębiorstwie.
2. Podejścia do rozwiązywania problemów:

 • Indywidualne.
 • Zespołowe.

3. Twórcza a nietwórcze rozwiązywanie problemów.
4. Zasady twórczego rozwiązywania problemów.
5. Etapy twórczego rozwiązywania problemów.
6. Bariery twórczego rozwiązywania problemów.
7. Podstawowe metody i techniki heurystyczne:

 • Mind Mapping.
 • Burza mózgów i jej odmiany (trigger metod, metoda sukcesywnego łączenia pomysłów, metoda najbardziej szalonych pomysłów, Philips 623, Meta Plan).
 • Metoda kruszenia (kruszenie obiektu, kruszenie idei).
 • Analiza morfologiczna.
 • Sześć myślowych kapeluszy.
 • Karuzela pomysłów.
 • Jak jest? Jak być powinno?

8. Ćwiczenia z praktycznego zastosowania metod twórczego rozwiązywania problemów.

Dzień II

1. Zespołowe formy rozwiązywania problemów (small grup activities, koła jakości).
2. Zorganizowane formy twórczego rozwiązywania problemów.
3. QC- Story (rozwiązywanie problemów oparte na działaniu, kół jakości):

 • Etapy postępowania.
 • Metody heurystyczne wykorzystywane w tym podejściu (+ metody dodatkowe: diagram pokrewieństwa, diagram Ishikawy).

4. PDCA – Problem Solving (metoda praktycznej realizacji zasady KAIZEN oparta na cyklu Deminga:

 • Etapy postępowania.
 • Metody heurystyczne wykorzystywane w ramach tego podejścia (+ metody dodatkowe: 5W&2H, analiza 5 x dlaczego?) 5. Warsztaty z zastosowania poznanych metody heurystycznych do twórczego rozwiązywania problemów.

UWAGA: W przypadku szkoleń zamkniętych (dedykowanych) istnieje możliwość wzbogacenia programu szkolenia o jeszcze inne metody i techniki heurystyczne a także inne podejścia do zagadnienia rozwiązywania problemów (np. A3 reports, G8D itp.).

Ćwiczenia:

 • Wykorzystanie techniki mapy myśli do opracowania charakterystyki tła problemu.
 • Doskonalenie wybranego obiektu (procesu lub produktu) z wykorzystaniem metody kruszenia.
 • Projektowanie nowych rozwiązań dotyczących wybranego procesu lub produktu z wykorzystaniem narzędzi analizy morfologicznej.
 • Wykorzystanie metody 6 myślowycch kapeluszy w procesie rozwiązywania problemów przez zespół interdyscyplinarny.
 • Zastosowanie karuzeli pomysłów w procesie opracowania innowacyjnych rozwiązań trudnych problemów.
 • Wykorzystanie podejścia PDCA wraz z narzędziami pomocniczymi w proccesie zespołowego rozwiązywania problemów.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone dla pracowników wszystkich stanowisk, zainteresowanych udziałem w procechach rozwiązywania problemów, niezależnie od typu przedsiębiorstwa/instytucji czy branży w której działa. W szczególności szkolenie dedykowane jest:

 • kierownikom wszystkich szczebli zarządzania,
 • specjalistom ds.: badań i rozwoju, jakości, produkcji, utrzymania ruchu, logistyki,
 • liderom zespołów,
 • członkom zespołów analizujących problemy (w tym kół jakości),
 • uczestnikom zespołów projektowych.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Stosować zasady twórczego myślenia.
 • Rozpoznawać i eleiminowac bariery twórczego myśllenia (w zespole, przedsiębiorstwie).
 • Identyfikować i analizować tło problemu w oparciu o założenia mapy myśli oraz analizy 5W&2H.
 • Realizować projekty o charakterze innoowacyjnym z zastosowaniem techniki kruszenia i analiy morfologicznej.
 • Rozwiązywać problemy z wykorzystaniem różnych odmian burzy mózgów (w tym: karuzeli pomysów).
 • Stosować technikę 6 myślowych kapeluszy w sytuacji konieczności wielopłaszczyznowej analizy problemu.
 • Organizowć i realizować proces PDCA-Problem Solving.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Umiejętności twórczej anakizy problemów niezależnie od ich charakteru.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Zastosowanie

Opinie uczestników

13-14.11.2018 r. "Wiele przydatnych przykładów. Dostosowanie tematyki i ćwiczeń do aktualnych problemów."
12-13.06.2018 r. "Możliwość kontaktu z trenerem po zakończeniu szkolenia."
29-30.05.2018 r. "Ćwiczenia prowadzone na rzeczywistych problemach które występują w firmie."
29-30.05.2018 r. "Bardzo dobra komunikacja z prowadzącym szkolenie, fachowość."
27-28.03.2018 r. "Trener bardzo kompetentny. Bardzo dobra atmosfera podczas szkolenia."
27-28.03.2018 r. "Prowadzący o wysokiej kulturze i kompetencjach, zaangażowaniu."
05-06.12.2017 r. "Profesjonalne oraz pozytywne podejście do uczestników szkolenia."
24-25.10.2017 r. "Łatwość wypowiedzi trenera. Czuwanie nad grupami - dopowiadanie/wytłumaczenie kwestii niezrozumiałych."
19-20.09.2017 r. "Komunikatywny trener, przykłady z rzeczywistych firm."
21-22.02.2017 r. "Nowe spojrzenie na znane tematy."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek