Cele szkolenia

• Zapewnienie realizacji poprawnych popmiarów z zakresu metrologii wielkości geometrycznych.
• Zapewnienie realistycznej oceny dokładności wykonywanych pomiarów.
• Określanie zdolności przyrządów pomiarowych do zadań metrologicznych.
• Planowanie pomiarów.

Dostępna wersja ON-LINE - MDK-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

MDK

Program i ćwiczenia

1. Znaczenie metrologii dla rozwoju gospodarczego.
2. Podstawy metrologii prawnej (m.in. ustawa „Prawo o miarach).
3. Ważne pojęcia związane z pomiarami.
4. Metody pomiarowe i ich charakterystyka.
5. Hierarchiczny układ sprawdzeń wzorców i przyrządów pomiarowych:

 • klasyfikacja i konstrukcja przyrządów do pomiarów długości i kąta,
 • wskaźniki zdolności przyrządów pomiarowych.

6. Zapewnienie spójności pomiarowej w pomiarach długości i kąta.
7. Pojęcie dokładności pomiaru.
8. Błąd pomiaru i niepewność pomiaru.
9. Rodzaje błędów: systematyczny, przypadkowy, nadmieny, dryft.
10. Typowe błędy w pomiarach wielkości geometrycznych.
11. Sposoby szacowania błędów.
12. Kompensacja oddziaływania błędów systematycznych.
13. Charakterystyka budowy i właściwości przyrządów do pomiarów wielkości geometrycznych.
14. Podstawy planowania pomiarów.
15. Metodyka pomiarów tolerancji geometrycznych.
16. Pomiary makro- i mikrogeometrii powierzchni (odchyłki kształtu, chropowatość i falistość).
17. Podstawy pomiarów współrzędnościowych. Ćwiczenia:
O charakterze laboratoryjnym z użyciem podstawowego sprzętu pomiarowego jak: suwmiarki, mikrometry, głębokościomierze, czujniki oraz bardziej skomplikowanego jak mikroskopy, wysokościomierze cyfrowe, profilometry. 1. Pomiary bezpośrednie wymiarów różnych części z użyciem typowych przyrządów pomiarowych (suwmiarki, mikrometry, wysokościomierze, głębokościomierze, średnicówki, czujniki w wersji analogowej i cyfrowej).
2. Pomiary pośrednie wymiarów liniowych i kątowych.
3. Pomiary metodą optyczną na mikroskopie warsztatowym z użyciem głowicy goniometrycznej i rewolwerowej.
4. Pomiary z wykorzystaniem wysokościomierza cyfrowego.
5. Pomiary wymiarów liniowych metodą różnicową z użyciem czujników.
6. Wyznaczanie odchyłek prostoliniowości, równoległości i prostopadłości.
7. Wyznaczanie współosiowości elementów kołowosymetrycznych.
8. Pomiary płaskości małych, precyzyjnych części techniką interferencyjną.
9. Wyznaczanie odchyłek okrągłości metodą odniesieniową.
10. Wyznaczanie bicia promieniowego i osiowego.
11. Pomiary chropowatości powierzchni metodą profilometryczną.
12. Wyznaczanie wartości błędów przeprowadzonych pomiarów.
13. Wyznaczanie wskaźników zdolności.
14. Dobór przyrządu do zadanego zadania metrologicznego.
Zalecenia dla Uczestników:
Umiejętność posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi.
lub
Odbycie kursu „Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych”.

Adresaci

 • pracownicy służb kontroli jakości,
 • personel techniczny izb pomiarowych,
 • pracownicy produkcyjni wykonujący czynności samokontroli wytworzonych części.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Poprawnego merytorycznie wykonywania pomiarów wymiarów i tolerancji geometrycznych.
 • Przeprowadzania analizy dokładności poprzez wyznaczanie błędów składowych pomiaru.
 • Interpretacji wyników pomiarów.
 • Dobierać w sposób optymalny metody i przyrządy do pomiarów.
 • Wyznaczać wartości liczbowe współczynników zdolności pomiarowej przyrządów.

Uczestnik dowie się:

 • Które metody pomiarowe są zalecane w pomiarach laboratoryjnych i w produkcji.
 • O warunkach środowiskowych odniesienia dla pomiarów długości i kąta.
 • O głównych rodzajach błędów podczas pomiarów.
 • Jakie są typowe błędy w pomiarach długości i kąta.
 • Jakie są konsekwencje niedokładnych pomiarów.
 • Jakichinformacji dostarczają wskaźniki zdolności pomiarowej.

Metodyka

Ćwiczenia o charakterze laboratoryjnym z użyciem podstawowego sprzętu pomiarowego jak: suwmiarki, mikrometry, głębokościomierze, czujniki oraz bardziej skomplikowanego jak mikroskopy, wysokościomierze cyfrowe, profilometry.

Opinie uczestników

03-04.10.2019 r. "Duża wiedza prowadzącego."
11-12.04.2019 r. "Dużo praktycznych przykładów."
06-07.12.2018 r. "Duża ilość przyrządów pomiarowych wykorzystywanych podczas szkolenia oraz duża ich różnorodność."
04-05.09.2018 r. "Bardzo ciekawie i na temat."
14-15.06.2018 r. "Bardzo miły trener, pomocny, cierpliwy, duża wiedza merytoryczna i praktyczna."
26-27.04.2018 r. "Otwartość prowadzącego na pytania."
19-20.02.2018 r. "Zmieniłem patrzenie na wymogi klienta."
25-26.09.2017 r. "Szkolenie i materiały na najwyższym poziomie."
14-15.09.2017 r. "Ćwiczenia na dobrym poziomie."
25-26.05.2017 r. "Godne polecenia szkolenie z zakresu metrologii."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek